Vilken tur att jag hade dig!

”Vilken tur att jag hade dig!”
Ett mycket speciellt möte i somras med en före detta elev fick mig att fundera på vad jag egentligen gör för att ofta få en god relation med mina elever. Jag brukar få höra att jag lyssnar, lyssnar på riktigt, att jag är hjälpsam och att jag sprider glädje. Att bygga relationer med eleverna är så otroligt viktigt. När man har en god relation med eleven tar den också till sig undervisningen och möter den med en positiv inställning. För att lyckas måste vi tro på att eleven kan och tydligt visa för eleven att vi tror på den.

När vi lärare startade upp terminen fick vi fundera på vårt WHY. Vad är det som driver oss? Vi fick enskilt skriva ner våra tankar och när jag nu känner att jag lägger ner mycket av min tid på att bygga relationer tittar jag på vad jag skrev. Mina två första punkter var: ”Sprida glädje och kunskap bland eleverna. Få dem att känna sig sedda, uppskattade och trygga.” Tanken som slår mig är att jag alltid har fungerat så som lärare, hos mig är det inget jag har läst mig till utan självklart det viktigaste och det fick jag ju bekräftat i mötet med min gamla elev i somras. Det finns många elever som bekräftar att deras lärare var deras trygghet och den person som fick dem att lyckas, trots att deras förutsättningar inte var desamma som för många andra.

Nu efter sommaren flyttade mellanstadiet på min skola över till en nybyggd skola. Eleverna kommer framför allt från tre olika skolor och det gör även vi i personalen. Det innebär att jag, som fick följa mina elever, känner 70 av de 110 eleverna i årskursen. Det innebär då också att 40 av våra elever endast känner några av de övriga eleverna och någon, eller för några elever, ingen av oss i personalen. Nu är det alltså dags för eleverna att hitta sin plats och att känna sig trygg i en ny grupp. Förhoppningsvis tar de, om de behöver det, chansen att få en ny roll i gruppen. Detta är en tuff tid när man går i sjätte klass och att då inte heller känna så många av de vuxna runt omkring gör att otryggheten känns större för många elever.

Jag känner att vi lärare nu har lite olika inställning till detta. För mig är det absolut viktigaste just nu att bygga relationer med samtliga elever. Mina första veckor denna termin har jag naturligtvis en planering som vi ska arbeta efter och jag vet vilka kunskapskrav vi arbetar mot men en större del av lektionerna än vanligt diskuterar vi hur vi bemöter varandra i klassrummet. Vi ska våga försöka och vi ska våga säga fel eftersom vi respekterar varandra och våra svagheter. Att känna sig trygg i klassrummet tror jag är en av de viktigaste förutsättningarna för lärande. Efter lektionen är det alltid någon som behöver prata en stund och då tar jag mig tid till det, kommer jag precis i tid till nästa lektion så får det gå några minuter till att plocka fram och då kan vi prata om dagen så länge och lyssna av hur det känns för eleverna just nu. Att de känner sig sedda av mig och trygga får ta några veckor, vi kommer tack vare det arbetet med relationer som vi gör nu att komma längre med undervisningen än vad vi gör om vi hoppar över det arbetet.

Jag märker tydligt hur några elever söker tryggheten hos mig och känner av om jag kommer att finnas där för dem. Jag märker hur några elever testar mina gränser, hur gör man mig arg, blir jag arg och vad händer då? Eleven som helst inte vill gå in på lektionerna men som hör av andra elever att jag är ”schysst” och på vår tredje lektion provar att komma in. Hen ligger då på golvet framme vid tavlan, men jag ser att hen lyssnar. När det är dags att arbeta frågar jag var hen vill sitta och får svaret att hen vill ligga kvar på golvet. Detta accepterar jag om arbetet blir gjort. Alla uppgifter blir gjorda och jag känner mig lugn, om några veckor sitter antagligen denna elev vid sin plats. Denna elev frågar mig nu också varje rast om det är vi som ska ha nästa lektion och blir besviken varje gång det inte är dags för oss att ha lektion. En annan händelse som fick mig att känna att vi arbetar oss framåt hände när en annan elev häromdagen var väldigt ledsen. Jag fick veta att hon fått något förstört av eleven som inte var på lektion. Jag sökte upp hen och sa att jag ville prata med hen men inte tänkte skälla. ”Det vet jag att du inte gör” fick jag som svar och sedan hade vi ett mycket bra samtal som slutade med att hen på eget initiativ gick och pratade med den andre eleven.

På Svedala kommuns sida för kvalitet och utveckling i skolan, kvutis.se finns en lärmodul för kollegialt lärande där beskrivningen av att skapa relationer, stämmer in på mina tankar:

”Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev handlar om att respektera elevernas bakgrund och kultur samt ha förmåga att lyssna, känna empati, ge värme och uppmärksamhet. Elevens förtroende för läraren skapar trygghet i studiesituationen och leder till goda studieresultat.”  

Jag avslutar med ett citat som jag läst på flera ställen:

I want to be that
teacher that when
my children look
back on their
education they feel
love in their hearts,
have a smile on their
fact and can truly
say they knew that I
cared

 

Att diskutera:

  • Vad tycker du kännetecknar goda relationer med elever?
  • Hur gör du för att bygga relationer?
  • Hur bygger du relationer med de elever som testar dig som mest?
  • Hur stor del av din tid lägger du på att bygga relationer?

Referenser:
Lärmodul på kvutis.se
Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev.

 

Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *