Viktigt på riktigt!

Som en del i vårt tema ”Mitt hållbara liv?!” har vi under elevens val denna termin arbetat med en musikal med samma namn som temat. Musikalen kan du läsa mer om i Anne-Christine Samuelsons blogg. I denna musikal kommer det att visas filmer som min film- och manusgrupp har gjort. Eleverna har utgått från våra tre perspektiv inom hållbar utveckling: socialt, ekonomiskt och ekologiskt där vissa filmer har sitt ursprung ur händelser som inträffat i Svedala under det senaste läsåret. Eleverna har på så sätt tagit in verkligheten i sin vardag i skolan.

För att ge eleverna idéer till sina manus och filmer hade vi först en brainstorming tillsammans. Vi skrev upp de tre perspektiven: socialt, ekonomiskt och ekonomiskt på tavlan och ställde frågorna:

  • Hur ser världen/Svedala ut idag?
  • Vad skulle ni vilja förändra genom att uttrycka er åsikt?

Eleverna fick välja ett problem att fördjupa sig i och därmed bildades grupperna. Vi kom fram till fyra förslag till manus och film: Konstgräsplaner i Svedala, 10-åring med kniv i skola, Mordbrand på förskola i Svedala samt Plast i haven.

Filmen Konstgräsplaner i Svedala hade som utgångspunkt att problematisera huruvida konstgräsplanerna som finns på Aggarpsvallen i Svedala är bra eller dåliga. Filmen tar upp frågor om hur gummigranulaten i konstgräset förstör livet i Sege å, dit gummigranulaten färdas med regnvattnet och hur det i sin tur påverkar livet för fiskarna och växterna som lever där. De menar att ekosystemet i Sege å riskerar att dö ut. Som en av eleverna i gruppen menade:

  • Alltså jag älskar att spela fotboll! Men jag vill ju inte att ekosystem ska dör ut heller. Finns det inget sätt för oss att kunna spela fotboll på ett mer miljövänligt sätt?

Gruppens uppdrag blev att ta reda på hur de kan spela fotboll och ändå minska risken för både övergödning och gummigranulat. Vi kommer att ha en exkursion i Sege å med våra elever och då kommer vi att få veta exakt hur livet där påverkas av våra konstgräsplaner. Denna exkursion kan du läsa mer om i Veronica Ranebjers nästa blogg.

Med filmen Plast i våra hav vill gruppen förändra livet för alla djur och växter i våra hav. De menar att vi människor slänger alldeles för mycket plast i våra hav vilka djuren äter och till slut hamnar i vår mat. Idag har vi så mycket plast i haven så att det tillsammans bildar en hel ö! För mer info kan ni titta här.

Med filmen 10-åring med kniv i skola har gruppen valt att utgå ifrån ett socialt perspektiv. De problematiserar kamratrelationer i skolan med utgångspunkt i mobbning. De visar hur ett barn kan drivas till att ta med sig en kniv till skolan och därmed riskera både sitt eget och andras liv i ren och skär desperation.

I filmen Mordbrand på förskola i Svedala vill eleverna visa på förskolebarnens perspektiv där deras förskola brinner och deras trygghet sätts i gungning. Sorgen de känner över att de inte kan vara på sin förskola, vilken de vistas i stora delar av sin vardag och hur de tvingas anpassa sig till nya lokaler och miljöer.

Genom att använda lektioner som elevens val har eleverna haft möjlighet att fördjupa sig i olika perspektiv genom att utgå från sin vardag och vi ser i andra situationer att de använder sina nyfunna kunskaper i samtal och resonemang med andra, kamrater, föräldrar och personal på skolan.

Vi ser också stora framgångar i ett kollegialt lärande bland oss lärare och pedagoger. Jag, som lärare i svenska och so har kunnat skriva manus med eleverna och bildläraren har använt sin kunskap och expertis i att filma med green screen.

Avslutningsvis vill jag använda mig av citatet:

Vi ärver inte jorden av våra förfäder – vi lånar den av våra barn

Att diskutera:

  • Hur vet ni att våra elever utvecklar kunskaper och förmågor som är viktigt på riktigt?
  • Hur skapar ni möjligheter för ett kollegialt lärande för lärare/elever?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *