Vikten av en fungerande lärplattform för elever

Gymnasiet ska förbereda oss för högskola/universitet och de använder till viss mån Canvas. Det ger oss en bättre grund att förstå programmet och kan göra det lättare i framtida studier. /Elev årskurs 3 samhällsvetenskapliga programmet

När vi införde en ny plattform var en del elever skeptiska, hur skulle detta hjälpa dem i utbildningen och att nå sina mål? Vad är det för fel på den vi har? Vid en första anblick så gör det kanske inte det, men om vi ser vad som tar energi av eleverna, hur våra hjärnor fungerar och vad som hjälper eleverna kanske det klarnar lite mer.

När eleven loggar in möts de av en vy med sina kurser, där de även kan se den senaste feedbacken de fått på uppgifter, vilka uppgifter som snart ska vara klara och vad som är på gång i kalendariet. En form av direkt bekräftelse. När de klickar in på en kurs så är varje kurs strukturerad på samma sätt. En elev uttryckte det:

Canvas är också lättare strukturerat med moduler, bedömningar, uppgifter och meddelande osv.

Det ger eleven en överblick av sina studier och sin egen kunskapsutveckling. Om lärplattformen är lättnavigerad så behöver eleven inte använda kraft till att söka information om uppgifter och därmed sparar på sin energi, uppmärksamhet och tålamod.

Canvas gör det lättare att hitta den informationen man vill finna jämfört med Classroom där man fick leta för samma funktion. /Elev

Genom struktur, bra översikt, tydlighet så hjälper vi eleverna att hitta det som de behöver för sin kunskapsutveckling och ta emot ny information.

Vår hjärna är ett fantastiskt komplext organ som arbetar konstant med att tolka och behandla information. Men den har en svaghet, den kan endast bedöma intryck som antingen ett hot eller en belöning, ett intryck är aldrig neutralt. Det finns dessutom fem gånger fler nervbanor för att tolka ett intryck som hot än belöning så troligt är att du kommer att tolka intrycket som ett hot. När hjärnan har behandlat ett intryck och bedömt det som ett hot har den tre olika sätt att hantera hotet; slåss, fly eller ”spela död”.

Detta var bra alternativ när vår överlevnad hängde på snabba beslutoch vi hade brist på mat och information. Översätter vi de tre alternativen till skolan idag skulle det kunna vara; ifrågasätt hela uppgiften och hoppas slippa dvs slåss mot hotet. Att fly skulle kunna liknas vid att bara ignorera uppgiften och hoppas att den försvinner. Det sista alternativet kan idag översättas till uttrycket ”jag orkar inte”. Inget av de alternativen ger en positiv kunskapsutveckling för eleven, alltså behöver vi förmedla vår information och uppgifter så att elevernas hjärnor tolkar det som belöningar och inte som hot.

Elever idag är vana vid sociala medier och ett aldrig sinande flöde av information. Med det överflöd av information blir det svårt att sålla vad som är viktigt och ta till sig. Ger vi dem samma översvämning av information i lärplattformen så är risken stor att det inte når fram. De sociala medierna är skapade så att vi tolkar intryck som belöningar och varje ”like” ger ett påslag av dopamin, vilket ger en skön känsla och vi vill ha mer. Det är en av anledningarna till att vi fastnar framför skärmen och ”slösurfar” istället för att göra det vi ska. En uppgift som skall göras är då ett hot mot dopamin påslaget.

Är dessutom informationen om uppgiften svår att finna ökar motståndet mer. Där får vi hjälp av Canvas, tydlighet och struktur. Vi kan även spela in instruktionen eller feedbacken. Det ger oss möjligheten att både ge muntlig och skriftlig feedback, beroende av vad som passar/motiverar eleven bäst.

Genom delaktighet, självständighet och utveckling skapas motivation hos eleverna. Delaktighet gör att hjärnan utsöndrar serotonin som gör att vi känner oss trygga, lyckliga och bekräftade. Självständighet att bestämma över inlämningsform, tidsram gör oss mer motiverade att utföra uppgiften. Att kunna mäta vår utveckling och se arbetes framsteg ger oss motivation att anstränga oss mer. Kan vi synliggöra dessa element för eleverna i deras lärplattform får vi mer motiverade elever. Så lärplattformen kan hjälpa eleverna mot deras kunskapsmål.

Att diskutera

  • Vilken roll spelar lärplattformen i undervisningen?
  • Hur skapar vi motivation hos eleven?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *