Vi skriver på förstelärarbloggen

Annica Eld

Legitimerad lärare i åk 3–9 i svenska, historia, religion, samhällskunskap och geografi. Arbetslagsledare för arbetslag 7–9.

47 artiklar

Björn Persson

Förstelärare i Svedala kommun på Nils Fredriksson Utbildning, kommunens gymnasieskola. Undervisar i SO och matematik på i huvudsak introduktionsprogrammen.

41 artiklar

Malin Sjöberg

40 artiklar

Linda Sonesson

37 artiklar

Cornelia Falkentoft

Lärare i tyska och engelska på Naverlönnskolan.

35 artiklar

Mattias Dahlberg

36 artiklar

Joakim Nilsson

32 artiklar

Hanna Fred Åhlander

Legitimerad lärare 1-7 i svenska, SO och bild, med behörighet i matematik och NO i åk 1-3.

31 artiklar

Andreas Ekblad

Lärarexamen med inriktning mot årskurserna 1 – 7 inom framför allt matematik och NO-ämnena. Jag har fördjupat min matematikdidaktik med fokus på elever i behov av stöd.

31 artiklar

Johan Sander

29 artiklar

Kristina Persson

29 artiklar

Bengt Christensson

Legitimerad lärare i trä- metallslöjd och matematik.

27 artiklar

Anne-Christine Samuelson

Jag är legitimerad mellanstadielärare och dramapedagog, undervisar detta läsåret i svenska, engelska och drama.

31 artiklar

Magnus Larsson

30 artiklar

Sofie Palm

27 artiklar

Frida Celander

Legitimerad lärare i svenska, matematik, NO och SO för förskoleklass och grundskolans tidiga år. En del av min tjänst är jag arbetslagsledare.

26 artiklar

Michael Rystad

20 artiklar

Maria Danielsson

10 artiklar

Ulrika Janér

Beskrivning

6 artiklar

Fredrik Oxlin

4 artiklar

Jelena Lazic

2 artiklar

Charlotta Westberg Jonason

2 artiklar

Sofie Kjellander

2 artiklar

Veronica Strömbäck

1 artikel

Marie Karlsson

2 artiklar

Jenny Uttke

1 artikel

Linnea Strand

1 artikel

Undervisning och lärande