Vi skriver på förstelärarbloggen

Richard Linde

41 artiklar

Annica Eld

Legitimerad lärare i åk 3–9 i svenska, historia, religion, samhällskunskap och geografi. Arbetslagsledare för arbetslag 7–9.

41 artiklar

Björn Persson

Förstelärare i Svedala kommun på Nils Fredriksson Utbildning, kommunens gymnasieskola. Undervisar i SO och matematik på i huvudsak introduktionsprogrammen.

39 artiklar

Malin Sjöberg

37 artiklar

Ulrika Larsson

32 artiklar

Hanna Fred Åhlander

Legitimerad lärare 1-7 i svenska, SO och bild, med behörighet i matematik och NO i åk 1-3.

31 artiklar

Linda Sonesson

31 artiklar

Joakim Nilsson

30 artiklar

Cornelia Falkentoft

Lärare i tyska och engelska på Naverlönnskolan.

31 artiklar

Mattias Dahlberg

31 artiklar

Johan Sander

29 artiklar

Andreas Ekblad

Lärarexamen med inriktning mot årskurserna 1 – 7 inom framför allt matematik och NO-ämnena. Jag har fördjupat min matematikdidaktik med fokus på elever i behov av stöd.

26 artiklar

Kristina Persson

25 artiklar

Sofie Palm

24 artiklar

Anne-Christine Samuelson

Jag är legitimerad mellanstadielärare och dramapedagog, undervisar detta läsåret i svenska, engelska och drama.

24 artiklar

Magnus Larsson

24 artiklar

Bengt Christensson

Legitimerad lärare i trä- metallslöjd och matematik.

23 artiklar

Gustav Björk

Legitimerad lärare F-6 i matematik, no/teknik, svenska och svenska som andraspråk.

23 artiklar

Frida Celander

Legitimerad lärare i svenska, matematik, NO och SO för förskoleklass och grundskolans tidiga år. En del av min tjänst är jag arbetslagsledare.

23 artiklar

Michael Rystad

19 artiklar

maria danielsson

5 artiklar

Jessika Svensson

5 artiklar

Jenny Hansson

Förstelärare och arbetslagsledare på Marbäcksskolan. Legitimerad lärare i svenska, matematik och SO för åk 1-7, NO åk 1-3 och engelska åk 1-9.

4 artiklar

Undervisning och lärande