Vi skriver på förstelärarbloggen

Annica Eld

Legitimerad lärare i åk 3–9 i svenska, historia, religion, samhällskunskap och geografi. Arbetslagsledare för arbetslag 7–9.

45 artiklar

Björn Persson

Förstelärare i Svedala kommun på Nils Fredriksson Utbildning, kommunens gymnasieskola. Undervisar i SO och matematik på i huvudsak introduktionsprogrammen.

41 artiklar

Malin Sjöberg

40 artiklar

Linda Sonesson

36 artiklar

Cornelia Falkentoft

Lärare i tyska och engelska på Naverlönnskolan.

34 artiklar

Mattias Dahlberg

34 artiklar

Hanna Fred Åhlander

Legitimerad lärare 1-7 i svenska, SO och bild, med behörighet i matematik och NO i åk 1-3.

31 artiklar

Joakim Nilsson

30 artiklar

Andreas Ekblad

Lärarexamen med inriktning mot årskurserna 1 – 7 inom framför allt matematik och NO-ämnena. Jag har fördjupat min matematikdidaktik med fokus på elever i behov av stöd.

31 artiklar

Johan Sander

29 artiklar

Bengt Christensson

Legitimerad lärare i trä- metallslöjd och matematik.

27 artiklar

Sofie Palm

27 artiklar

Kristina Persson

27 artiklar

Magnus Larsson

28 artiklar

Anne-Christine Samuelson

Jag är legitimerad mellanstadielärare och dramapedagog, undervisar detta läsåret i svenska, engelska och drama.

27 artiklar

Frida Celander

Legitimerad lärare i svenska, matematik, NO och SO för förskoleklass och grundskolans tidiga år. En del av min tjänst är jag arbetslagsledare.

26 artiklar

Michael Rystad

20 artiklar

Maria Danielsson

10 artiklar

Jessika Svensson

10 artiklar

Ulrika Janér

Beskrivning

4 artiklar

Fredrik Oxlin

1 artikel

Undervisning och lärande