Vi läser skönlitteratur och lär oss om forntiden

Vi har högläst boken ”Pojken och båten” av Robert Fisker. Boken tar oss tillbaka till övergången mellan jägarfolk och odlarfolk. Bokens huvudperson är Kra som tillsammans med sin vän Mu tillhör samma fiskar- och jägarstam, Kråkfolket. Kra har fått sitt namn efter kråkans läte och Mu är döpt efter vilda oxar. Tillsammans utforskar de sitt närområde och när de en dag sitter och spejar i sin trädkoja upptäcker de en båt på andra sidan stranden. De inser värdet av att ha en båt och försöker tillsammans komma på en plan för att ta sig över vattnet och hämta båten. De provar sig fram och härmar olika tekniker som de upptäckt i naturen. Trots att fiendestammar rör sig i närheten i skogen på andra sidan vattnet lyckas Kra hämta båten. När en man är på väg att hinna ikapp honom i båten provar han att härma ett löv han en gång såg, som fick fart av vinden. För att båten ska ta sig fram snabbare tar han skinnet han använder som klädesplagg och håller upp som ett segel i vinden. Båten får fart och han lyckas undkomma mannen som jagar honom.

Genom texten får vi också vara med om att Kra bryter benet. Mu och hennes mamma tar hand om Kra och benet läker, men han blir halt av skadan. Kras pappa oroar sig för hur Kra kommer att klara sig som halt. Vi får veta att Kra och Mu tillverkar egna rep genom att fläta vass och gräs och vilka olika redskap och verktyg de använder och vi får följa med barnen och kvinnorna till skogen för att plocka bär, fröer och nötter. De äter fisk och kött och jägarna kommer hem med ett byte just när all mat håller på att ta slut Det blir fest när de kommer med så mycket mat. Kras stam Kråkfolket flyr till en ny boplats när odlarstammen Kofolket tar över deras boplats. Kra får möjlighet att använda sin uppfinning seglet igen, för att fienden inte ska komma ikapp dem när de flyr i båten.

Elevernas tankar och funderingar har lett fram till att vi under läsandets gång gjort uppgifter som varit kopplade till olika händelser i boken. Vi har bland annat funderat över Kras och Mus namn, och vad som kan ha inspirerat till valet av barnens namn. Vi spinner vidare på namn och diskuterar om det finns liknande namn som fortfarande används. De diskuterar vid bordet och skriv ner dem på papper. Därefter delar de med sig av namnen i storgrupp. Det blir diskussioner om hur namnens betydelse förändras från forntiden till vikingatid och vidare till andra religioner och nutid. Vi kom fram till att det fortfarande används namn som har sitt ursprung från djur och natur, som Björn, Ulf, Ylva, Sten, Kvist, Berg, Lind, Blom, Öst, Söder men att namn också kan symbolisera människors olika egenskaper som dessa efternamn, Modig, Glad, Munter, Rask, Stark.

Nästa uppgift blir att eleverna ska fundera över betydelsen av sina egna namn som de googlar och läser om. Som bilduppgifte skriver de sina namn på A4-papper och kompletterar med korta texter där de skriver om sina namns betydelse. Eleverna tycker det är spännande att få veta sitt namns betydelse och berättar stolt för varandra under arbetets gång.

En annan händelse som fångar elevernas intresse är när Kra hämtar båten han sett på andra sidan vattnet. Att han knyter ihop vassbalar som han flyter över till andra stranden med, hur han lyckas hämta båten och att han använder skinnet som segel och får fart på båten. Jag känner att eleverna behöver uppehålla sig vid händelsen ett tag och ber dem rita bilder på hur de tror att det ser ut när Kra åker tillbaka till sin strand med båten. Medan eleverna ritar sina bilder, diskuterar de vad som ska finnas med i bilden utifrån naturbeskrivningar i boken. De diskuterar med varandra och ställer frågor till mig och till sina klasskompisar vid borden. Jag tänker att de vill ge en så sann miljöbeskrivning som möjligt i sina bilder. Det pratas om lövet som åker iväg med vinden och dess samband med skinnet Kra spänner ut mellan sina armar. Många försöker förklara för varandra hur de tänker att det fungerade som segel, genom att gestalta det med sina armar vid borden.

 

När boken är färdigläst ber jag eleverna fundera över vilken händelse i boken som enligt dem är den viktigaste, och instruerar dem att rita händelsen på A4-papper. Några elever vet direkt vilken händelse de upplever som den viktigaste, medan andra behöver lite mer tid att tänka. När alla har kommit igång att rita, och även om tanken är att de ska berätta för varandra om sina bilder när de är färdiga, delar många elever entusiastiskt med sig av sina idéer och tankar vid borden under arbetets gång. I samtalen bearbetar eleverna innehållet i boken, förtydligar händelser, skapar nya insikter, och motiverar sina val av viktigaste händelse. När bilden är färdig ska de skriva en text som beskriver den viktigaste händelsen och i texten också motivera valet av händelse.

Eleverna tar sina bilder med sig till samlingen vid mattan på golvet. Jag återkopplar till uppgiften de arbetat med och berättar att de ska visa och berätta om sina bilder för varandra. De ska berätta vad de ritat och motivera varför de upplever att just den händelsen är viktigast. Vi pratar också om att det går bra att kommentera eller ställa frågor till den som visar och berättar om sin bild och hur man gör det på ett konstruktivt sätt.

De händelser som kommer upp som de viktigaste är:

(Några av elevernas motiveringar är inom parentes)

  • Kra som hämtar båten han upptäckte på andra sidan vattnet och använder det skinn han har på sig som segel för att få mer fart.

(Att Kra uppfann seglet. Att Kra inte blev tillfångatagen av de andra människorna)

 

  • Att barnen får lära sig att fiska, jaga och samla mat i skogen tillsammans med vuxna.

(Det är deras skola, att lära sig av de vuxna. Tänk om de plockar en giftig svamp! Det är ju farligt så de måste lära sig vad de kan äta.)

 

  • Att jägarna lyckades fånga ett djur när deras mat nästan var slut.

(Om de inte får mat svälter de. Det kanske inte räcker att äta fröer och bär. Kroppen behöver kött.)

 

  • När Kråkfolket behöver fly till en ny boplats för att Ko-folket tar över deras och gör den till en fast boplats för odling och djurhållning.

(De som är odlarfolket är ju de som gör som vi gör nu. Det var dom som kom på att man kan odla och sätta staket till djuren så de inte smiter.)

Händelsen som bland eleverna är vanligast som den viktigaste händelsen är:

  • När Kra hämtar båten och använder sitt skinn som segel.

 

Att diskutera:

Inom vilka ämnen använder du skönlitteratur i undervisningen?

Hur arbetar du med skönlitteratur i undervisningen?

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *