Vi dokumenterar förändring i närområdet

Bara är ett samhälle i förändring och som under några år vuxit och brett ut sig. Nya villa- och radhusområden har tillkommit och centrum har byggts om med flervåningshus och nya lokaler för folktandvård och vårdcentral. Inflyttningen av barnfamiljer i Bara har medfört att även Baraskolan utökats med nybyggda lokaler i en påbyggd huskropp. Byggandet har pågått under hela läsåret 2019/2020 och beräknas vara inflyttningsklart till höstterminsstarten 2020.

För några år sedan ersattes idrottshallen i Bara med multihallen Kuben som byggdes bredvid skolgården. Den klass jag var klassföreståndare i då följde och dokumenterade bygget. Vi fotograferade förändringen med digitalkamera och beskrev med handskriven text på papper cirka en gång i månaden. Bilderna och texten ställdes ut på skolan, men utmynnade också i en uppskattad utställning på biblioteket i Bara.

Vid höstterminsstarten 2019 hade jag en tanke om att min nuvarande klass 2 skulle göra ett liknande upplägg i att följa bygget och se förändringen från ”ingenting” till ”något konkret” som en del av arbetet om elevernas närmiljö och vad som lett till skolans utbyggnad. Höstterminsstarten 2019 var också startpunkten för en ny organisation på Baraskolan och från att ha jobbat i tre arbetslag med F-3 perspektiv skulle vi nu arbeta årskursvis i fyra arbetslag.

I tvåornas arbetslag kände vi att vi behövde skapa förutsättningar för att underlätta elevernas interaktion att bilda nya bekantskaper med varandra genom gemensamma beröringspunkter. Vi diskuterade olika gemensamma aktiviteter i både skola och fritids och i skolan resulterade det i tre gemensamma aktiviteter varav dokumentation av tillbyggnaden var en. Arbetets gemensamma mål var en utställning om tillbyggnadsprocessen i samband med höstterminsstarten 2020.

Då de digitala resurserna förstärkts på skolan sedan dokumentationen av Kuben, har dokumentationen under läsåret skett med surfplatta för fotografering och Chromebooks för textskrivning. Dokumentationsarbetet delades upp så att varje klass fotograferade bygget var tredje vecka och skrev beskrivande text till bilderna. Eleverna har varit indelade i mindre grupper som ansvarat för fotografering olika veckor. Grupperna har haft som uppgift att göra det möjligt för alla i gruppen att fotografera och att alla har en bild som de fotograferat med i utställningen. Efter fotograferingen har vi tittat på bilderna i förstorat format på smartboarden, jämfört med bilderna från förra fotograferingen och diskuterat vad som förändrats. Vi har gemensamt i klassen läst veckoinformationen från byggledaren som beskrivit de olika moment som skett i tillbyggnaden och informerat oss om vad nästa steg är. I den informationen har det funnits många begrepp vi inte känt till och som vi behövt ta reda på betydelsen av, för att själv i nästa steg, kunna beskriva i en bildtext.  Det blev väldigt många nya begrepp och några av dem var kvadratmeter, kubikmeter, armera, gjuta, mura, montera, kran, grävmaskin, osv.

I skrivande stund ska det fotograferas vid två tillfällen till, så arbetet är inte avslutat riktigt ännu. Eleverna börjar i alla fall se resultatet av sitt arbete, som över tid pågått länge. Tanken är att det färdiga resultatet ska ställas ut i anslutning till nybyggnaden vid höstterminsstarten så att alla som passerar kan följa den förändring som skett under året som gått.

Vi tänker också att den dokumentation som gjorts av tillbyggnaden fungerar som förberedelse för vidare samarbete när årskurs 2 blir årskurs 3. Vårt nästa gemensamma arbetsområde kommer att behandla elevernas närområde. Då kommer vi bland annat att undersöka hemortens historia och vilka faktorer som lett fram till att Baraskolan var i behov av en tillbyggnad. Vi funderar över Bara kyrkas placering i förhållande till centrum och i samband med detta kommer vi att jobba med rumsuppfattning och undersöka verkligheten med hjälp av olika kartor. Vi kommer också att undersöka vilka olika samhällsfunktioner och vilka yrken och verksamheter som finns i närområdet, samt elevernas förväntningar på framtiden i Bara och hur de förväntningarna eventuellt kan bli verklighet.

Att diskutera:

  • Hur kan gemensamma mål /upplevelser användas för att få större interaktion mellan elever?
  • På vilka sätt får ni in närområdet och dess förändring/utveckling över tid samt orsaker till det i er undervisning?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *