Vi behöver göra något åt ljudnivån!

När vi har våra KL-träffar på F-3, återkommer vi ständigt till ljudnivån. Vi ser att eleverna är aktiva, engagerade, delaktiga i innehållet osv, men ljudnivån stiger. Givetvis måste det få låta, samarbete och utökat talutrymme hörs, men flera upplever att eleverna idag är mer högljudda än tidigare. Vad det kan bero på kan vi bara spekulera kring, men vi måste förhålla oss till den grupp vi har och arbeta utifrån det på olika sätt.

Om inte eleverna vet vad de ska göra, hur, varför och hur länge, så blir det lätt rörigt och högljutt. Det kan vi nog alla vara överens om. Ett första steg är att ha en struktur, som eleverna är trygga med och göra arbetsgång och information tillgänglig för alla.

Classroomscreen i korthet

Ett enkelt verktyg att använda är Classroomsscreen på www.classroomscreen.com.  Vi är flera på F-3 som använder oss av den sidan dagligen, för mer struktur och tillgänglighet. Där finns textrutan där vi skriver vad, hur, varför och lektionens arbetsgång. Den analoga och digitala klockan samt timern, för att tydliggöra hur lång tid en förväntas arbeta med ett moment. Tiden rinner genom ett timglas och en timer räknar ner. Vid tidens slut hörs en signal. I vårt klassrum är det signalen för en ny instruktion.  Där finns även ritverktyg, tärning och slumpgenerator för namn. Den senare kan en använda istället för att dra sticka. Qrkodfunktionen använder vi exempelvis till uppgifter eleverna ska arbeta med på iPad. De skannar koden och får upp övningen vi länkat till. Funktionen Exit poll är den samma som en ”exit ticket”.

Ljudnivån

För att synliggöra förväntningarna på ljudnivån, så har jag länge använt mig av trafikljuset. Från början tillverkade jag ett i papper och hade på tavlan, men när jag hittade Classroomscreen, så fanns det ett digitalt där. Vi använder oss av trafikljuset varje lektion, där rött ljus betyder tyst arbete, gult – viska och grönt – korta rösten.

Vi använder oss av begreppen kort och lång röst. Vi pratar med den korta rösten, då vi bara vill nå parkamraten och KL-gruppen vid bordet. Den långa rösten behövs om en ska höras i helklassdiskussion och i hela rummet. Vi har modellerat och provat, så att eleverna vet hur den korta och den långa rösten hörs och känns.

Det finns även widgitsymboler om en vill förstärka trafikljusets färger för tyst, viska, fråga en granne och arbeta tillsammans.

Att arbeta kortare stunder i par eller grupp och därefter återsamlas efter ett gemensamt stopptecken, kan också få ner ljudnivån. Vi har klockan som plingar, andra klasser har tex en klappramsa eller sträcker upp båda händerna i luften.  Smalare  och tysta bord har köpts in och på det sättet kommer eleverna närmare varandra fysiskt i klassrummet. Vi lyfter det positiva genom att visa på det klimat vi vill ha ex nu har hela “vargbordet” en bra ljudnivå, istället för att säga till de som låter mer.

Jag och min kollega tyckte inte att det fungerade helt tillfredsställande ändå. Vid tyst arbete vet alla exakt vilken ljudnivå det är som gäller. Det är ganska enkelt, men vilken ljudnivå är skälig för pararbete och vilken passar för hela KL-gruppen osv. Det räckte inte med korta och långa röster, färgen på trafikljuset eller att vi hyssjade eller påminde. Tidigare har vi visat eleverna decibelmätare ex appen Buller, men det är inte hållbart eller tydligt en hel lektion eller för en grupp. Då provade vi ljudnivåfunktionen på Classroomscreen.

Vi har precis börjat använda funktionen och provat den främst under parläsningen, för att vi ska kunna jämföra och se om det blir en förbättring. Det går att ställa in hur känslig mätaren ska vara för ljud och vilken nivå vi tycker är godtagbar. Det behöver ju vara olika för olika aktiviteter. Stiger ljudnivån över godtagbar nivå, blir mätaren röd och ett litet plingande hörs. Det har fungerat bra hittills. Det har fått eleverna att vid parläsning sänka ljudnivån och bara läsa så högt att parkamraten bredvid hör. Efter tre veckor ser vi en klar förbättring och eleverna säger själva att det är mycket skönare nu under lässtunden.

Att diskutera
  • Vad är skälig ljudnivå för dig vid olika aktiviteter?
  • Hur arbetar ni med ljudnivån i din grupp?
  • Vad har ni provat och är det något som du sett gett goda resultat?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *