Vi arbetar tillsammans för tryggare skola och samhälle!

Som förstelärare på Spångholmsskolan är jag stolt över att vara en del av en skola som är engagerad i att skapa en trygg och inkluderande miljö för våra elever. Jag vill dela med mig av vårt SKA-arbete (Skolans Kvalitetsarbete) och hur det påverkar inte bara våra elever utan hela samhället.

Spångholmsskolan är en plats där vi strävar efter att alla elever ska känna sig trygga, sedda och respekterade. Vi är fast beslutna att förebygga och bekämpa alla former av kränkande behandling, trakasserier, diskriminering och våld. Vår målsättning är att skapa en hälsosam, inkluderande och positiv atmosfär där alla kan utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar och nå kunskapsmålen.

För att uppnå våra mål har vi implementerat flera initiativ:

Utbildning och medvetenhet: Vi har utbildning och aktiviteter riktade till elever, vårdnadshavare och personal som ökar medvetenheten om diskriminering och inkludering.

Elevråd och mentorstid: Vi har skapat en miljö där alla elever är välkomna, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Våra elevråd och mentorstid främjar kamratskap och stöd.

Värdegrundsarbete: Vi arbetar kontinuerligt med tematiskt  värdegrundsarbete för att främja förståelse och respekt.

Föräldramöten och utvecklingssamtal: Vi håller föräldramöten och erbjuder utvecklingssamtal två gånger om året för att säkerställa samarbete med våra föräldrar och vårdnadshavare.

Personalens engagemang: Vår personal är engagerad genom kontinuerlig utbildning och aktivt arbete.

Målet är en skola där alla har rätten att trivas och nå sin fulla potential, oavsett vilka förutsättningar man har. Genom vårt SKA-arbete strävar vi inte bara efter en tryggare skola, utan också på sikt bidra till ett bättre samhälle för alla medborgare.

Vi på Spångholmsskolan arbetar hårt för att dessa värderingar och mål ska bli en realitet och kommer fortsätta att aktivt engagera oss i dessa frågor och arbeta tillsammans med vårdnadshavare och engagerade samhällsinstanser för att skapa en ännu tryggare och mer inkluderande miljö framöver. Tillsammans kan vi göra skillnad och forma en ljus och positiv framtid i Bara.

Att diskutera:

  • Hur arbetar ni med värdegrund på er skola?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *