VFU- what´s in it for me?

Under fyra veckor har jag handlett en student på sin verksamhetsförlagda utbildning-VFU.  Många pedagoger känner igen att det är under VFU:n som en verkligen får möjlighet att se om det här är något för just mig. Jag som jobbar med utbildning har alltid tyckt det varit viktigt och självklart med lärarstudenter på skolan och har under mina drygt tjugo år haft flera. Jag säger heller aldrig nej till en student i mitt privatliv. Det har varit läkarstudenter mitt i barnafödandet och hos käkkirurgen. Hur ska de annars kunna lära sig, om de inte får vara med där det verkligen händer?
Men gör jag det bara för studentens skull? Nej, så klart inte. Det är mycket jobb och en måste tycka det är kul och utvecklande. Under åren har riktlinjerna ändrats flera gånger för vad som gäller som handledare, men viktigast är tycker jag att se till att förutsättningarna finns för att vi ska kunna göra ett bra jobb. Studenten är ingen som skuggar mig en dag eller två, utan en elev till och samtidigt en ny kollega, som ska få det stöd och den tid som behövs.  Under de här veckorna blir det många frågor och diskussioner om allt vi gör under lektionstid, raster och konferenser. Jag förklarar teorier jag lutar mig mot, motiverar mina ämnesdidaktiska val, visar på olika metoder, samtalar om styrdokument och värdegrund, går igenom hur saker och ting utvecklats över tid och oändligt mer. Frågorna är vår utgångspunkt och leder oss framåt. Det är spännande och lärorikt för oss båda.

Det här får mig att reflektera över ALLT jag gör. Under våra förstelärarmöten har vi fortbildat oss kring utbildning på vetenskaplig grund under namnet ”Mind the gap”. Tanken är att utveckla vår förmåga i vetenskapligt tänkande och på olika sätt mäkla mellan praktik och forskning. Vi har använt oss av praxistriangeln, för att synliggöra vad vi bygger vår undervisningspraxis på.

Vad av mina undervisningshandlingar vilar på vetenskaplig grund, alltså forskningsteorier och vad kommer från mina egna erfarenheter? Vad är mina egna värderingar och hur tar de sig uttryck i mitt arbete med eleverna? När våra VFU-studenter ska bedömas används samma utgångspunkter. Studenten ska utvecklas från novis till professionell och varje nivå i bedömningsunderlaget kopplas till teorier om lärande, studentens erfarenheter och värderingar.

Om vi ska återgå till blogginläggets titel, så är det en hel del faktiskt som handledarrollen ger mig. Inte bara reflektionerna, som får mig att ompröva något och bli mer stärkt i annat, utan studenten ger en också ny input och forskning från högskola och universitet. Inte minst på den digitala biten, den här våren! Att samarbeta, samplanera, sambedöma osv är en vana för oss, men det är nyttigt att göra med nya personer som inte är lika insatta. Pedagogiska teorier var ett område, som min student tyckte var stort och knepigt. Jag tipsade då om Ann S. Pihlgrens film ”Det pedagogiska trädet”, där Pihlgren lotsar oss på ett konkret sätt genom läroplanerna. Förskolans och fritidshemmets roll genom åren, skapar en större förståelse för våra olika professioner och synen på lärande genom årtiondena.  Filmen kan ni tex se på kvutis.se.

Även i undervisningen har vi fokuserat på frågor och reflektion. I vårt NO-tema om luft har vi utgått från vad eleverna vill ta reda på. Vi har sökt svar och bevisat teorier, genom ett undersökande arbetssätt med många experiment. Frågor som uppkom var Väger luft? Vad är det i luft? Kan man fånga luft? Vem uppfann luft? Tillsammans har vi övat på att följa strukturen för en enkel laborationsrapport. Först har vi gjort det muntligt med stöttning, för att längre fram kunna göra det skriftligt i grupp, par och enskilt. Vi har ställt hypoteser, beskrivit tillvägagångssätt, resultat och kommit fram till slutsatser. Eleverna har varit engagerade och fler frågor har uppkommit under arbetets gång. Eleverna har kunnat se samband i naturen, som tex om naturen skapade luften och växter och träd producerar syre, så är det inte bra om vi hugger ner för mycket skog. Med allt handtvättande denna vår, används otroliga mängder papper och eleverna kopplade även det tillbaka till skogen och luften. De bestämde sig för att använda färre pappershanddukar!

Experimenten har varit centrala och meningsfulla, då de gett svar på elevernas frågor. De har skapat stort engagemang och lust att lära mer. Likt min VFU-students frågor har fått mig att söka svar och lära mer.

Att diskutera
  • Vad har er kommun för riktlinjer kring VFU-studenter och att vara handledare? Kan det kanske vara en roll för dig?
  • Vilka lärandeteorier är centrala i din undervisning? Vad av det du gör är grundat på egna erfarenheter och hur stor roll spelar dina egna värderingar in i dina undervisningshandlingar?

 

Share Button
Om författaren
Förstelärare Klågerupskolan | hanna.fredahlander@skola.svedala.se

Legitimerad lärare 1-7 i svenska, SO och bild, med behörighet i matematik och NO i åk 1-3.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *