Veronica Ranebjer

Uppdrag som förstelärare i Svedala kommun 2015-2020

VeronicaR
Veronica Ranebjer

Mitt namn är Veronica Ranebjer och jobbar som förstelärare i matematik, teknik, No, idrott och engelska. För mig är det viktigt att anpassa för att kunna utmana varje elevs förmågor. Alla ska ha rätt att utvecklas så långt som möjligt varje dag och utvecklas till proaktiva människor. Interaktion är ett viktigt inslag i min undervisning.

Jag har ett nära samarbete med mitt arbetslag vilket resulterar i en ämnesövergripande undervisning som bildar en helhet för eleverna. Det skapar en trygghet och igenkännande, vilket i sin tur ger en bra inlärningsmiljö. Att reflektera tillsammans med eleverna, mitt arbetslag samt över min egen undervisning  är naturliga inslag i vardagen. Jag är inkännande och en tydlig ledare i klassrummet vilket är viktiga ingredienser i mitt klassrum.

Jag håller mig underrättad om aktuell forskning och prövar och omprövar för att nå så många eleverna som möjligt.  Att driva utvecklingsarbete som leder till förbättrade elevresultat och kollegialt lärande är några av mina uppdrag som förstelärare.


Mina inlägg

Att ställa frågor för att förstå texter

Nyckeln till ett effektivt lärande är medvetenhet om sitt eget lärande. Vi måste låta våra elever få en hel palett ...

Tala är silver, tiga är guld!

Gäller detta talesätt i svenska skolor? Vem syns och premieras mest? Vilka elever får din uppmärksamhet? De tysta eleverna, ser ...

Klassrumsobservationer vilken reveny!

Under en termin har mitt arbetslag haft den stora förmånen att tillsammans med Jan Nilsson, universitetslektor i svenska med didaktisk ...

En NO-lärares dröm

Äntligen! Det är första gången på 20 år som jag en gång i veckan har tillgång till en NO-sal att ...

Hållbar utveckling- en tillbakablick

Nu är det dags att knyta ihop säcken efter vårterminens tema ”Mitt hållbara liv”, som vi arbetat med i åk ...

Teknisk innovation för en hållbar utveckling!

"Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna", så sa FN:s tidigare ...

Framgångsrika möten mellan elever i olika åldrar

Vilka fantastiska ungdomar jag möter på fredagsmorgon under elevens val! Eleverna går i åk 8-9 på Naverlönnskolan. De kommer glada ...

Spel som utgångspunkt för matematiska resonemang

Under hösten har vi fått möjlighet att arbeta i ämneslag årskurs 4-9, vilket har bidragit till att jag har börjat ...

Bilder som minnesstöd

Snapchat, Instagram och andra bildbaserade nätverk används flitigt bland barn och ungdomar. Kommunikation sker med bilder och det krävs att ...

Att våga ge utmanande uppgifter som kräver tid och tankeverksamhet

För att elever ska kunna gå vidare till djupare förståelse och kunna omsätta och tillämpa sina nyvunna kunskaper i andra ...

Att programmera egna spel – så mycket mer

Vi har under en tid arbetat med att göra egna spel på Scratch. För att få grunderna till hur blockprogrammeringen ...

Programmering – ett steg i rätt riktning mot proaktiva medborgare

Vårt samhälle efterfrågar människor som är proaktiva och därför är det viktigt att våra elever lär sig att tänka själv ...

Tabellträning på olika sätt

Om jag väcker dig mitt i natten ska du kunna svara på 7x9! Många med mig har nog fått det ...

Grit- hur ska vi utveckla det i skolan?

Det som inte dödar, härdar! Det som inte dödar dig, gör dig starkare! Ordspråk som härstammar från den tyska filosofen ...

Matematik-något för alla!

Matematik finns överallt! Hur många matematiklärare har inte sagt det? Stämmer det då att matematiken finns överallt eller det är ...

Tjuvstart på den nya läroplanens innehåll- programmering

Jag gillar kontroll! Jag gillar att ha goda kunskaper om ämnen jag undervisar i! Men jag gillar utmaningar också! Det ...

Begreppsträning

För att förstå en text bör 95 % av orden vara kända för eleverna menar Inger Lindberg & Sofie Johansson ...

Stadsmani-entreprenör på riktigt

Entreprenöriellt lärande handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker genom att pröva egna idéer och ...

Meningsfulla utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal, ett måste eller ett redskap för att eleven ska bli ägare av sitt eget lärande? Ett utvecklingssamtal ska vara ...

Att koppla skolan till verkligheten

”Kan vi inte göra detta varje dag, i alla fall en gång i veckan? Det känns på riktigt och jag ...

Regler som förfaller

Människan hjärna är skapt för att organisera, systematisera och hitta de enkla lösningarna för att komma ihåg och lagra information ...

Lathund för att förstå – hjälp till självhjälp

Semantik, fonologi, pragmatik, syntax, morfologi och språklig medvetenhet. Prosodisk talstörning, utvecklingsförsening av oralmotorik, generell språkförsening, ospecificerad störning av tal- och ...

Uppföljning av matteläxan

Viagra gjorde det! Penicillinet gjorde det! Tabletter mot åksjuka gjorde det! Och så även min uppföljning av matteläxan! Vissa kallar ...

Läsförståelse i matematik

”Vi är alla svensklärare”, fick vi höra många gånger när Lgr11 implementerades. Fem år senare tror jag att vi alla ...

Kooperativt lärande-struktur för lärprocesser

Vi är nog alla överens att vi vill öka interaktionen mellan eleverna så att de får öva språket, tilltro till ...

Coniuncti forte – tillsammans starka

Höstterminen 2014 fick jag många nya uppdrag. Ett av dem var att planera och leda lärarforum, som  under vårterminen skulle ...

 

Share Button

Undervisning och lärande