Varierad undervisning med EPA

Varierad undervisning med aktiva elever i årskurs 1 med KL-strukturen EPA

Ny läsläxa

Under veckan som gått har vi startat upp ny läsläxa och för att skapa intresse och nyfikenhet för läxboken ville jag få barnen att fundera och reflektera över vad de tror att den kommer handla om. Då jag ville få barnen att synliggöra sina tankar om boken för sig själv och varandra, satte jag upp målen tala, lyssna, samtala för lektionen och för att variera undervisningen tog jag hjälp av KL-strukturen EPA.

KL står för Kooperativt Lärande. Det är ett elevaktivt arbetssätt där undervisningen organiseras så det skapas möjligheter till positivt samarbete och lärande mellan elever.

Lektionens mål

Lektionen är i halvklass och vi inleder den i samlingen på golvet runt mattan. Jag inleder med att berätta om och skriva lektionens mål på tavlan. Målet är att alla ska ha talat, lyssnat och samtalat vid lektionens slut och att det kommer att finnas olika tillfällen att träna detta under lektionen.

EPA, Ensam – Par – Alla

Jag vill väcka barnens intresse och nyfikenhet för boken, så första instruktionen är att när jag visar bokens framsida ska de själv tyst fundera på vad de tror att den kommer att handla om. Vi pratar om att det inte finns några rätt eller fel svar eftersom vi just nu inte kan veta vad boken handlar om. Jag berättar att de får en minut på sig och att jag ställer timetimern. När den piper ska de vända sig mot sin läskompis som sitter bredvid i samlingen och berätta om sina tankar om bokens handling och att de efter samtalet ska rita sina tankar på ett eget papper. Innan jag startar klockan kommer läskompisarna överens om vem som ska börja berätta.

En minut i tystnad kan kännas som en lång stund för barn som går i ettan och när timetimern piper vänder alla sig ivrigt mot sin läskompis för att delge denna sina tankar. I det här momentet där barnen får en minut var till förfogande, utbyter och inspireras 12 elever av varandras fantasier och tankar. De talar, lyssnar och samtalar. När timetimern piper för tredje gången denna lektion ska barnen ta ett vitt papper och sätta sig med läskompisen vid ett bord och tyst rita ner sina tankar om bokens handling.  Detta moment tar ca 20 minuter och när timetimern piper, samlas alla runt mattan på golvet igen. Vi ska titta på varandras bilder och lyssna på varandras förklaringar. Barnen får också instruktionen att komma ihåg något som någon säger om sin bild som man ska berätta för läskompisen när visningsrundan är slut.

Alla berättar och visar stolt upp sina bilder i tur och ordning. Om någon inte hunnit rita färdigt får de berätta om vad de mer tänkt att bilden ska innehålla när den blir färdig. När alla visat sina bilder och berättat något man kommer ihåg från visningsrundan för läskompisen, uppstår ett samtal om hur olika bilderna är och vi pratar om att deras bilder och tankar är unika för just dem själva.

Utvärdering av de satta målen

Vi gör en snabb utvärdering av lektionens mål och när jag ställer frågor om vilka barn som talat, lyssnat och samtalat under lektionen gör alla tumme upp. Barnens utvärdering stämmer med det jag observerat medan barnen interagerat med varandra under lektionen, och mina och barnens mål för lektionen är nu uppnådda. Barnen har talat, lyssnat och samtalat. De har också funderat ensamma, talat och lyssnat i par samt delat med sig av sitt arbete i helgrupp.

Barnens bilder klistras in i en skrivbok där barnen varje vecka kommer få ett nytt uppdrag som är kopplat till texten de läser. När de klistrat in bilden i skrivboken föreslår ett barn att de kan skriva text till sina bilder den stunden som är kvar av lektionen. Alla nappar på idéen och läsparen sätter sig bredvid varandra vid borden igen, och på så sätt fortsätter och fördjupas barnens samtal och diskussioner om varandras bilder och blivande texter.

Nästa dag presenteras bokens karaktärer, jag högläser första kapitlet, barnen klistrar in första uppdraget i skrivboken, de samlar böckerna i en plastficka som följer med hem som läsläxa i skolväskan. Det ska bli spännande att höra om barnens reflektioner om deras tankar före och efter de läst i boken…

Att diskutera:

  • Vilka tankar har ni runt elevaktiv undervisning?
  • På vilket sätt synliggörs barnen tankar i er undervisning?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *