Varför ska jag lära mig detta? (fyll i valfritt ämne och område)

Jag sätter mig på en bänk med en papperskorg framför mig. Eleverna lämnar plikttroget in sina glosförhör. En del verkar misstänksamma, en del elever ler men de sätter sig igen och väntar på nästa instruktion. Jag river sönder glosförhören i mikroskopiska bitar och kastar de i papperskorgen. Varför gjorde jag så? Är han dum i huvudet?

Givet att resonemanget nedan inte går att applicera på samtliga områden och ämnen i skolan på ett liknande sätt. Varje ämne är unikt och bär med sig sina utmaningar. Att motivera eleverna kring varför vi undervisar det vi undervisar och hur man kan ha nytta av den kunskapen är däremot nödvändigt och ytterst respektfullt att förklara för eleverna. Det vi känner att vi har nytta av anstränger vi oss förhoppningsvis också att lära oss.

Jag har ett kluvet förhållande till att elever tränar på glosor. Visst är det nyttigt och bra av en rad olika anledningar. Särskilt när du börjar lära dig ett nytt språk men häri ligger även en tämligen komplex utmaning. Om jag inte underhåller orden, använder dem, behöver dem för att uttrycka mig faller de snabbt i glömska. Hur ofta använder jag t ex ordet cutlery dagligen? Vilka ord behöver jag här och nu och längre fram? Hur får jag eleverna att förstå att de ska kunna orden alltid och inte bara till läxförhöret? Att lära sig random (slumpmässig, på måfå, planlöst, stickprovsvis) engelska ord i högstadiet tillhör inte vanligheten. Att utgå från ord i ett sammanhang där orden tränas i en kontext är däremot traditionellt sätt vanligare. Slå upp boken på sidan 32. Läs texten och lär er orden i gloslistan. Detta förekommer ibland i min undervisning men jag lägger däremot mer tid på att träna eleverna i t ex de oregelbundna verben.

Att skapa en förståelse för att det finns ett individuellt behov att behöva lära sig något kan vara ett sätt att motivera eleverna. När det gäller t ex oregelbundna verb brukar jag låta mina elever skriva en berättelse i dåtid för att sedan låta eleverna ringa in verben i sina berättelser. Det blir tydligt för eleverna att många av verben inte fungerar med -ed i slutet av ordet och att olika påhittiga lösningar inte håller. De förstår att de behöver träna på de oregelbundna verben. Att de faktiskt behöver kunna verben i dess olika former alltid och inte bara vid ett glosförhör.

Jag har studieteknik i fokus under arbetet med verben. Hur tränar mina elever och varför kan vissa alla ord vid ett förhör och somliga lyckas aldrig riktigt få full pott? Här är för övrigt en av mina stående utmaningar när jag har glosförhör. Den dagen en hel klass har alla rätt på glosförhöret bjuder jag på tårta. Jag säger även till mina elever att det under mina år som lärare aldrig hänt. Det är sant. Det är galet så mycket motivation som kan komma fram med hjälp av tokiga metoder. Här brukar eleverna pusha varandra och samarbeta för att alla ska lyckas… Entusiasmen brukar dock dala efter några gånger när de inser att det inte går att undvika slarvfelen fullt ut hos alla.

Varför river jag då ett glosförhör i mikroskopiska bitar framför eleverna? Det bästa svaret på frågan är naturligtvis att det är inte glosförhöret som är det viktiga. Det är bara ett kvitto på att eleverna har pluggat. Vissa elever behöver bekräftelsen att de lyckats och andra får bekräftat att de inte lyckats så bra. Det gäller för varje enskild elev att hitta sitt sätt att lära sig på. Om en elev misslyckas återupprepade gånger blir det där jag lägger min fokus istället för att konstatera elevernas resultat med hjälp av poäng. Varför fastnar det inte för just dig? Hur gör du när du pluggar? Vi prövar olika metoder för att hitta det som fungerar bäst. Ofta kan det handla om att prioritera läxa på rätt sätt men även att stärka elevens självförtroende. Att hitta en struktur och ett sätt som fungerar i elevens vardag efter skolan. Men om inte eleven förstår varför det är viktigt att kunna det som behöver pluggas på… Varför lägga ner tid på det då?

Att diskutera:

Därför att det står i läroplanen… Därför det är bra att kunna… Därför du behöver kunna detta för högre studier…

  • Vilka kunskaper/förmågor/område/delar i ditt ämne är lätta att motivera/ vilka är svåra?
  • Finns det sätt att öka förståelsen kring nyttan av att kunna det svårmotiverade i ditt ämne?
  • Har du koll på hur varje elev i ditt klassrum gör när denne pluggar den läxa du gett dem? Om inte… Varför inte?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *