Varför ska jag kunna det här?

“Längtan efter kunskap är som törsten efter rikedom – den ökar under förvärvandet.” -Laurence Sterne

– Varför ska jag kunna det här?

Den frågan har varje lärare fått av elever som inte är så sugna på att arbeta med ett visst ämnesområde. Frågan är till viss del befogad, eftersom kunskap som aldrig används är ganska meningslös. Det paradoxala i detta är, enligt min personliga och högst ovetenskapliga erfarenhet, att den kunskap man besitter kommer att användas. På ett eller annat sätt. Utifrån den synvinkeln kan det inte finnas någon kunskap som är meningslös. Därför finns det egentligen bara ett vettigt svar på frågan ovan, nämligen

– För att det kommer att berika ditt liv.

Denna text bygger helt på mina egna reflektioner och generaliseringar. Så här i höstterminens sista skälvande minuter dristar jag mig att bjuda på en liten kunskapsfilosofisk betraktelse.

Emellanåt fastnar vi lärare i diskussioner med eleverna om varför de ska lära sig vissa saker. Vår uppgift ska vara att motivera och entusiasmera eleverna till att lära sig det stoff skolan tillhandahåller. Det gör att det kan vara ganska lätt att fastna i ett tankesätt som säger att kunskapen ska motiveras innan den lärs ut. Därefter ska eleven göra en avvägning om huruvida det är värt besväret att lära in kunskapen eller inte. Allt beroende på hur väl läraren lyckats sälja in sitt ämne. Är det inte egentligen så att det är tvärt om? Kunskapen kommer att motivera sig själv när den väl blivit till. Den kunskap du besitter är bara din. Du kommer att använda den på ditt eget sätt. Ingen annan kan berätta vilket detta sätt är på förhand. Du kommer att skapa dina egna användningsområden för din egen kunskap.

Kunskap är alltid kul att ha. Däremot kan förvärvandet av den vara fruktansvärt jobbig. Förvärvandet kan också vara fantastiskt kul. Vilket det blir beror givetvis på hur stort intresse man har av det som ska läras in. Här har lärarna såklart ett jätteansvar. Om inte ens läraren visar entusiasm för ämnet, så känns det förmodligen inte särskilt lockande för eleven att anstränga sig för att lära sig det. Men oavsett om lärandet varit lustfyllt eller ej så är det väldigt ovanligt att en människa på allvar ifrågasätter meningen med den kunskap han eller hon redan har. Kunskapen motiverar sig själv när den väl är på plats. Man hittar alltid någon användning för den. Det är bara inför den tunga uppgiften att förvärva ny kunskap som frågan dyker upp. Vad ska jag ha för användning av detta?

-Inte vet jag, men jag vet att du kommer att ha väldigt mycket användning för det om du väl lär dig det.

Ibland tror jag att vi lägger för mycket fokus på att eleverna ska förstå sammanhangen innan vi lär dem att utföra själva operationen. Detta gör vi så klart för att vi på förhand vill motivera det som eleverna förväntas lära sig och av oro för att de inte ska förstå annars. Jag har lagt otroligt mycket tid på att försöka skapa förförståelse som jag ansett vara viktig för att kunna genomföra vissa operationer på ett bra sätt. Men, i vissa fall har detta bara skapat mer förvirring, då jag tydligen inte förmått eleverna att reflektera över sin kunskap i tillräcklig utsträckning. Jag relaterar till operationer de utfört tidigare för att bygga på en redan befintlig kunskapsbas och ändå verkar eleverna oförstående. De kan med andra ord utföra vissa operationer utan att riktigt förstå sammanhangen och orsakerna.

Måste man då förstå hur något fungerar, för att kunna använda det på rätt sätt? Jag är inte så säker på det. Givetvis underlättar det att förstå hur allting fungerar och hänger ihop, men allt som oftast så accepterar man att man inte förstår hur saker och samband fungerar. Man lär sig att utföra saker ändå. Efterhand som man utvecklar sin färdighet, desto mer ökar sannolikheten att man till slut får förståelse för hur och varför det man utför fungerar.

Min tes är alltså att ibland måste man lära sig något för att förstå varför man ska lära sig något och ibland måste man sätta igång att utföra något för att man ska lära sig att utföra något. Ofta kommer förståelsen senare. Ibland kommer den inte alls, men om man ändå har lärt sig att utföra något, så är man åtminstone operativ. Det måste ju vara bättre än att vara helt handfallen.

Att diskutera

  • Hur långt bör vi lärare gå för att försöka skapa förståelse för det vi ska lära ut innan vi faktiskt börjar lära ut?
  • Måste all kunskap motiveras på förhand? Gärna i praktiska termer.
  • Finns det kunskap som är meningslös? Hur graderar man den i så fall?

 

 

Share Button
Om författaren
Förstelärare Nils Fredriksson Utbildning | bjorn.persson@svedala.se

Förstelärare i Svedala kommun på Nils Fredriksson Utbildning, kommunens gymnasieskola. Undervisar i SO och matematik på i huvudsak introduktionsprogrammen.

En reaktion på ”Varför ska jag kunna det här?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *