Varför gör vi så här? Att göra forskning och beprövad erfarenhet till en del av undervisningen

I skolan erbjuder vi eleverna många olika sätt att arbeta men hur ofta förklarar vi för dem varför vi väljer ett visst arbetssätt eller en viss metod? Att få eleverna att förstå orsaker till hur vi lärare organiserar undervisningen är ett sätt att nå framgång i undervisningen och det görs bäst genom att göra forskning och beprövad erfarenhet till en del av undervisningen.  

Den här terminen har jag inlett med att låta eleverna anteckna mer för hand eftersom den senaste tidens forskning visar att det är bra att variera mellan att skriva för hand och på dator då detta aktiverar olika delar av hjärnan. När man involverar så många delar av hjärnan som möjligt optimerar man hjärnans aktivitet vilket gynnar inlärning. Jag förklarade för eleverna utifrån forskningen varför jag ville att de skulle anteckna med penna och papper oftare. Förvånansvärt många uttryckte direkt glädje över mitt nya grepp men en del elever pustade och stönade över sitt nya livsöde. På det hela taget  har det gått förvånansvärt lätt och smidigt att få dem att “ställa om”. Jag tänker mig att detta delvis beror på att jag varit noga med att utifrån forskning förklara varför jag vill att de skriver mer för hand. 

En liknande erfarenhet har jag från introduktionen av namnpinnarna för något år sedan. Vissa elever uttryckte stort missnöje med att de vid vissa tillfällen endast fick ordet när deras namn drogs ur namnpinneburken. Min snabba introduktion hade  inte gått hem och jag bestämde mig för att gå igenom forskningen kring talutrymmet i ett klassrum mer noggrannt. Detta ledde till att jag och eleverna tillsammans utarbetade en plan för hur och när vi skulle använda pinnarna.

Inför ett arbetsområde i geografi som omfattar namngeografi fick jag nyligen anledning att prata minnesträning med eleverna. Vi såg ett program från UR, Pluggkoden om just minnesträning. Därefter tränade vi under lektionstid på några av strategierna, t ex association med hjälp av ramsor. Eleverna fick också som uppdrag att träna på en karta enligt 10 minuters metoden. Vissa antog utmaningen andra inte. De som tränade med 10 minuters metoden märkte att träningen gav effekt, d v s de behövde inte träna lika länge och de kom ihåg bättre. De redogjorde nöjda för hur de gjort för att lyckas för sina klasskamrater vilket ledde till att fler elever använde metoden när de tränade på nästa karta. Med forskningen som utgångspunkt skapade eleverna egna erfarenheter vilka man skulle kunna tala om som beprövad erfarenhet.

I tidigare inlägg har jag skrivit om läsförståelse och läsförståelsestrategier. Att få eleverna att förstå att de inte endast blir goda läsare av att läsa mycket utan att de måste träna sig i olika strategier är viktigt. På högstadiet kan elever ibland påpeka att de faktiskt kan läsa och förstå det de läser och att de inte behöver den träning jag erbjuder. Med bakgrund av detta är jag mycket noga med att tala om vad forskningen säger om en god läsare vilket enligt min erfarenhet  ofta gör stor skillnad. Även här kan man med fördel använda UR, Pluggkoden.  

Eleverna ska ges möjlighet att få vara med och påverka undervisningens innehåll och hur den utförs vilket inte innebär att de helt ska styra vad som ska göras och hur det ska göras. Deras önskemål kan däremot bli ett bra underlag för att prata om forskning och beprövad erfarenhet kring lärandets mekanismer, något som kan vara väl använd tid.

Att diskutera:

  1. Tycker ni att det är värt tiden att tala om varför undervisningen ser ut som den gör kopplat till forskning och beprövad erfarenhet? Varför? Varför inte?
  2. Hur arbetar  ni  i dagsläget med att tala om forskning och beprövad erfarenhet med eleverna?
  3.  Hur kan ni utveckla ert arbete med att tala om undervisningen  utifrån forskning och beprövad erfarenhet med eleverna?

 

Share Button
Om författaren
Förstelärare Spångholmsskolan | annica.eldh@svedala.se

Legitimerad lärare i åk 3–9 i svenska, historia, religion, samhällskunskap och geografi. Arbetslagsledare för arbetslag 7–9.

En reaktion på ”Varför gör vi så här? Att göra forskning och beprövad erfarenhet till en del av undervisningen”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *