Varför digitala verktyg?

Idag är digitala verktyg en självklar del av skolan, eller? Det finns fortfarande en del skepticism till att det ska användas mer skärm i skolan. Vi har en diskussion i samhället om skärmtidens vara eller inte vara. Den diskussionen tänker jag inte lyfta här utan mer varför vi ska använda digitala verktyg i skolan.

Idag finns det en mängd olika verktyg som går att använda i skolan. Det största argumentet för de flesta tillverkare är att det sparar tid för lärare och elev. För att få en uppfattning om hur många företag det finns kan jag nämna att till årets BETT är över 500 utställare anmälda.

I styrdokumenten står det tydligt att skolan skall använda digitala verktyg som till exempel i läroplanen för gymnasiet: ” /../ ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg.”

Så det finns många intressenter som vill att vi ska använda digitala verktyg, våra styrdokument säger att vi ska göra det. Men vad säger forskningen, det som vår undervisning skall utgå ifrån?

För en dyslektiker är det ovärderligt att kunna få en text uppläst för att avlasta hjärnan. Då hjärnan inte behöver anstränga sig för avkodningen. Det vill säga att assisterande teknik är direkt avgörande för att en elev skall hinna och orka med en skoldag och lära sig något. Men det ska inte ersätta lästräningen för det behövs för att lagra ordbilder i långtidsminnet. Digitala verktyg som underlättar skrivandet för elever som har svårt att skriva, digitala verktyg som ger stöd vid matematik och uträkningar för elever som har svårt med matematik kan vara direkt avgörande för att eleven skall få en fungerande skolsituation.

Vi vet att vi ska använda digitala verktyg och vi vet vilken stor hjälp det är för elever som behöver kompensatoriska hjälpmedel. Den stora frågan blir ofta hur och vilka verktyg ska vi använda? Det finns som sagt en mängd olika verktyg som dels kan vara specifika för ett ämne eller generella. Vilka verktyg som kan användas beror på vad du vill uppnå. Men att börja med en idé till en lektion och fundera på om den går att göra digital och då kan du göra den digital. Några frågor som du kan ställa dig är: Skapar detta struktur?Uppmärksammar det eleverna på sitt egna lärande? Varierar det undervisningen? Skapar det motivation hos eleverna? Kan jag få syn på elevernas förförståelse?

I mitt förra inlägg så skrev jag lite om hur hjärnan fungerar och att vi har ett informationsöverflöd idag samt att det är ansträngande för hjärnan att tänka. Hjärnan vill gärna hitta sätt att slippa bränna energi och digital teknik assisterar oss ofta till att slippa tänka, vilket inte är en framgångsfaktor i skolans värld. Kan vi nå ett resultat utan att behöva tänka så börjar utsöndringen av dopamin, det är enklare att googla än att resonera. När vi får brist på dopamin så får vi svårare att koncentrera oss och vi blir lättare distraherade, att då ta fram mobilen, titta på sociala medier eller spela ett spel på datorn är ett sätt att höja dopaminnivån. Det kan vara provocerande för lärare och föräldrar att elever/ungdomar kan sitta i timmar med tv-spel men endast kan koncentrera sig i en kvart på en teoretisk uppgift, hemligheten är dopaminpåslag.

Elever lär sig det vi vill att de ska lära sig men hur vet vi att de förstår det vi har lärt dem? En av hjärnans mest grundläggande uppgifter är att lära.  Digitalt lärande kan lätt föra tanken till att någonting har förändrats i vår möjlighet att processa information, men bearbetningen av information sker som den alltid har gjort oavsett om de material och hjälpmedel som används är digitala.  Teknik utmanar och assisterar tänkandet till en ny nivå; vi kan förbättra vår förståelse vilket ger nya tankar och långtidsminnen. Men det ska inte ske oreflekterat. Digitala verktyg bör utmana till nya tankar men inte assistera hjärnan så mycket att själva tänkandet blir överflödigt.

Att diskutera

  • Vilka digitala verktyg använder du i din planering?
  • På vilket sätt kommer dessa verktyg att stärka elevernas lärande?
Share Button
Om författaren

2 reaktioner på ”Varför digitala verktyg?”

  1. Tack för ett viktigt och balanserat inlägg! Lånar gärna dina sista meningar till något framtida blogginlägg, eller kanske en föreläsning, om det är OK? Självklart med angivande av källa.
    Brukar själv ofta hänvisa till Anna Tebelius Bodin som är inne på samma grund: ”För att minnas något, behöver vi först ha tänkt det”.

    ” Teknik utmanar och assisterar tänkandet till en ny nivå; vi kan förbättra vår förståelse vilket ger nya tankar och långtidsminnen. Men det ska inte ske oreflekterat. Digitala verktyg bör utmana till nya tankar men inte assistera hjärnan så mycket att själva tänkandet blir överflödigt.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *