Värdegrunden – värt att arbeta från grunden

Min nia har växt upp sedan jag fick dem i sexan. De är mognare och reflekterar mer idag än någonsin kring sin egen roll i förhållande till andra. De är på väg att bli samhällsmedborgare och de har tagit ett ordentligt skutt framåt på vägen. Ibland förvånar det mig dock fortfarande hur oförstående en elev i 15-årsåldern kan vara inför en situation och hur mycket arbete som krävs för att få denne att bara förstå sin egen roll i sammanhanget. Varje skola har en likabehandlingsplan och i vårt dagliga arbete berör vi värderingar på olika sätt. Här följer ett axplock av mina tankar och arbete med värdegrunden.

handshake-1471563_960_720

På skolverket listar man ett antal viktiga områden gällande värdegrunden så som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. Jag vill tänka att det finns två olika sätt att arbeta med våra ungdomars grundläggande värderingar. Dels handlar det om att förebygga och hjälpa dem att bredda sina perspektiv. Detta arbete sker utan att det egentligen har hänt något. Andra delen handlar om att kunna hantera akuta situationer som dyker upp i elevernas vardag. Vi som arbetar med ungdomar bör förstå att det som ligger bakom orden kränka och mobba är ett oerhört komplext landskap. Det är sällan som en elev inte har en känsla av rätt och fel men det sociala spelet som innefattar allt från tillhörighet, rangordning  och grupptryck i skolan kan ställa till det. Vi får inte glömma att det är under skoltiden ungdomars identitet formas och hur vi lärare hanterar kränkningar och mobbing kan för den enskilda eleven vara direkt avgörande gällande elevens självkänsla och sociala tillhörighet.

Hur kan då en människa behandla en annan människa illa och sedan till synes verka oberörd av den smärta som åsamkats? Hur arbetar vi med våra elever för att vidga deras förståelse kring att se sitt eget agerande i förhållande till andra? För att ge några exempel vill jag gå tillbaka till en situation som mina elever befann sig för några år sedan och hur vi i nian diskuterar samma typ av problem utifrån andra perspektiv idag. När mina nior gick i sexan var det populärt att använda sidan ASK.fm. En sida där man anonymt kan ställa frågor till en person och denne kan välja att svara om den vill. Här mötte jag för första gången på grova kränkningar hos mina nya elever. Fina ungdomar i tolvårsåldern som helt förlorat förståelsen kring hur det skrivna ordet kan såra. Det blev ett så stort problem och vi lärare var tvungna att göra något eftersom det som oftast skedde på fritiden på datorn skapade ännu större problem när eleverna möttes på skolan. Efter långa diskussioner mellan oss mentorer kom vi till slut fram till en relativt drastisk lösning.

Vi bestämde oss för att klippa ut de anonyma, stundtals horribla kommentarerna på ASK.fm och visa eleverna dessa på White board-tavlan. Vi behövde dock en ingång. Det finns tyvärr många berättelser från verkligheten där sociala medier har skadat människor. Vi hittade en artikel i en engelsk tidning på nätet om en mammas förtvivlade kamp att försöka stänga ner ASK.fm efter att hennes dotter tagit sitt liv då hon blivit mobbad där.

Inte gör väl ni så…?

Nej!

När eleverna en stund senare fick se sina egna meningar på White board-tavlan var reaktionen obetalbar. De var tysta. Vi tog inte upp en diskussion i klassen eftersom texterna var av och mot dem själva. Däremot följde många individuella samtal med eleverna för att förstå bakgrunderna till konflikterna eftersom ASK.fm ju bara var forumet och inte själva orsaken. En vecka senare var nästan alla ASK-konton nedstängda på elevernas egna initiativ. Tre år senare har eleverna för länge sedan lämnat ASK.fm bakom sig. Naturligtvis har samtalen fortsatt genom åren kring kränkningar men det blev ändå med ASK.fm jag började ett av våra arbetsområden i svenska i nian denna termin. Eleverna mindes mycket väl situationen då deras skrivna ord exponerades i klassrummet. De tyckte det var pinsamt då och mer pinsamt att tänka tillbaka på det nu. Ingen använde ASK.fm idag. Jag och min kollega Kerstin Larsson har i många år arbetat med boken Spelar Död av Stefan Casta som till viss del är inspirerad av de grymma händelser som 14-åriga John Hron var med om. När filmen om John Hrons liv gick upp på bio för ett tag sedan fick vi möjlighet att gå och se den tillsammans med våra nior. När vi tidigare arbetat med Spelar Död har vi ungefär i mitten av boken tagit upp och pratat om John Hron. Boken är fiktiv och även om den engagerar många gör John Hrons berättelse det fiktiva till något verkligt. Det kan hända på riktigt för det hände John. Denna gång fick eleverna se filmen innan vi började med boken.

Varför fungerar boken Spelar död och John Hrons berättelse så bra i arbetet med värdegrunden? Jag tror det handlar om grundläggande mänskliga egenskaper som vi alla har funderingar på ibland. I händelserna som ledde fram till John Horns död finns det mycket att diskutera kring vad som gör att människor kan bli som Johns förövare och vad som driver en människa att göra det de gjorde. Lika mycket finns det att diskutera kring varför det drabbade just John och hur han agerade innan händelserna som ledde fram till hans mord. Även efterspelet är intressant för eleverna då de ofta är förvånade över förövarnas domar. Spelar död lyfter upp ett annat perspektiv. Där överlever pojken som blir misshandlad och han väljer att förlåta sina vänner som brutalt misshandlat honom och lämnat honom att dö.

Att diskutera:

  • Finns det, förutom likabehandlingsplanen en medveten strategi för att täcka samtliga områden inom värdegrunden på er skola?
  • Vet du hur andra kolleger arbetar med värdegrunden på din skola?
  • Hur aktualiseras likabehandlingsplanen på er skola?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *