Vanja Pavicic

Vanja Pavicic
Vanja Pavicic

Uppdrag som förstelärare i Svedala kommun 2015-2016

Mitt namn är Vanja Pavicic och jag arbetar på Kyrkskolan som är en F-5 skola. Jag är legitimerad lärare i svenska, svenska som andraspråk, matematik samt NO och SO. Utöver min lärartjänst jag också arbetslagsledare på skolan.

Som lärare strävar jag efter att eleverna ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Detta genomsyrar all min undervisning och jag vill att alla elever i mitt klassrum ska känna att jag har höga förväntningar, så att de ständigt utmanas. Jag arbetar mycket med individanpassning och på så sätt hoppas jag att undervisningen blir begriplig och meningsfull. Samtidigt anser jag att det är viktigt att arbeta med gruppen och skapa en vi-känsla i klassrummet där eleverna ser varandras styrkor och möjligheter. Enligt mig skapar det trygga och delaktiga elever.

Jag har under en längre tid varit intresserad av formativ bedömning (BFL) och genom fortbildningar har jag fördjupat mina kunskaper i ämnet. Formativ bedömning ger mig verktyg för att synliggöra lärandet i klassrummet, där varje elev är delaktig i sitt eget lärande. Det ger mig en förutsättning att utvärdera och ständigt reflektera över hur min undervisning ger eleverna möjlighet att uppnå kunskapskraven.

Mina inlägg

Nya bedömningsstödet i taluppfattning för åk 1

Säkerligen har ni, precis som jag, tillsammans med kollegor många gånger diskuterat vad som är den lägsta godtagbara nivån för ...

Bokstavsskogen – ett kreativt sätt att arbeta med bokstavsinlärning

Skolverkets rekommendationer är att läs- och skrivinlärningen ska varieras med många olika metoder för vi lär på olika sätt. John ...

Hur kan jag väcka elevernas lust att skriva berättande texter?

Strukturerad skrivning i årskurs 1 När jag började arbeta i min klass, märkte jag att eleverna tyckte det var svårt ...
Share Button

Undervisning och lärande