Vad tänker vi om det här?

Lilla aktuellt skola är en värdefull resurs att använda i undervisningen. Själv har jag sett programmet med mina elever så länge jag kan minnas. I början av min lärarkarriär ska jag vara ärlig och säga att jag använde programmet mer som en mysstund på fredagarna. Eleverna satt som ljus och tittade i 15 minuter och sen kunde vi prata lite om vad det handlade om, klart slut. Men genom åren har jag utvecklat mitt sätt att se på arbetet med nyheter samt mina strategier för att få eleverna att samtala och tänka tillsammans kring det de nyss sett, läst eller hört. Jag har upplevt att programmets innehåll kan engagera eleverna och med hjälp av rätt metoder för att bearbeta programmets innehåll kan detta leda till bra lärandetillfällen.

För 8 år sedan när jag stod där i klassrummet med min första egna klass hade jag såklart mycket kvar att lära. Det har jag än idag men jag kan tydligt se hur jag då var mycket mer fokuserad på att eleverna, efter att vi sett programmet skulle berätta vad nyheten handlade om så att jag på något sätt fick ett kvitto på att de hade lyssnat. Det vill säga att jag ville att eleverna skulle återberätta. Jag uppmuntrade inte till eget tänkande, samtal och reflektion. Jag gav heller inget utrymme för eleverna att få fundera på vad den nyhet de just hört om har för inverkan på dem själva och vår värld, samt vad de faktiskt har för möjlighet att påverka. Kanske var jag också rädd för att om jag öppnade upp för allt för mycket eget tänkande hos eleverna skulle det innebära frågor och funderingar som jag inte kunde bemöta pga att jag själv inte hade alla svaren.

Jag har också brottats med att programmet kan vara svårt för de yngre eleverna att relatera till då innehållet kan ligga för långt ifrån deras verklighet. När jag skriver de yngre eleverna tänker jag i första hand på eleverna i årskurs 1 och 2. Ett program på 15 minuter innehåller många olika nyheter och många av dem kräver en viss förförståelse. Att prata om allt programinnehåll efter att ha sett programmet känns ibland för långdraget och eleverna tappar intresset. Det har fått mig att tänka om och vidga mitt perspektiv. Idag använder vi oss av olika medier i klassrummet. Vi sträcktittar inte på Lilla aktuellt skola längre. Istället väljer vi ut nyhetsklipp därifrån eller läser nyhetsartiklar från tidningar, både digitala från tex Minibladet men också från vår lokaltidning här i Svedala.

Så hur arbetar jag då rent praktiskt med nyheter i klassrummet idag? Just nu arbetar jag i årskurs 1 så mitt val av metod är kopplat till den åldersgruppen. Först väljer jag ut några nyheter (klipp eller artiklar). Valet jag gör baserar jag på barnens intressen eller nyheter som jag vet påverkar deras liv på något sätt. Jag presenterar nyheten. När vi läst eller sett den använder jag EPA för att repetera vad nyheten handlade om och för att räta ut eventuella frågetecken. När alla förstått nyheten börjar vi att tänka tillsammans. Då sitter barnen i sina lärgrupper. Lärgrupperna är fasta grupper och det är mellan 4-6 barn per grupp. Alla i gruppen har fått en roll som tilldelats av mig. Alla i gruppen ska komma till tals. Detta arbetssätt använder vi i flera ämnen och barnen är trygga med det. Gruppen får följande frågor att tänka och prata kring:

  • Vad tänker ni om nyheten?
  • På vilket sätt påverkar nyheten er?
  • På vilket sätt kan ni påverka det ni nyss hört eller sett?

En i gruppen har fått rollen att efter en stund få sammanfatta vad gruppen pratat om för klassen. Detta leder till att ytterligare tankar kommer upp och eleverna får syn på andra perspektiv än de som fanns inom den egna gruppen. Den sista frågans syfte är att jag vill att eleverna ska se sin egen roll i hur de kan påverka samhället.

I detta arbete finns det stort utrymme för elevernas egna frågor och funderingar. Jag ser att eleverna blir nyfikna och frågvisa. Elevernas frågor leder oss ofta in på snirkliga stigar där inte jag har alla svar. Vi får fundera och undersöka tillsammans. Ibland får vi ens inga svar, då får vi förhålla oss till det. Jag ser att detta arbetssätt får eleverna (om mig) att göra tankemässiga kullerbyttor samt att deras reflektionsförmåga utvecklas.

Att diskutera:

  • Hur arbetar ni med nyheter i era klassrum?
  • På vilket sätt öppnar ni upp för elevernas tänkande?
  • Hur ges eleverna möjlighet att lära sig hur de kan påverka samhället?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *