Vad är framgång och hur når vi det?

Dagarna innan terminsstart skrollade jag igenom twitter och såg en länk till Johan Lindströms hemsida JLskolutveckling (www.jlsu.se) där han presenterade sin omarbetning av Sylvia Duckworths illustration till den sk isbergsillusionen. isbergsillusionenIsbergsillusionen illustrerar vad som krävs för att nå framgång. Det arbete som sällan syns när vi ser någon som är riktigt skicklig inom ett visst område. Allt är ju lätt när man kan det och framgång eller skicklighet kan lätt misstas för att vara en medfödd talang. Det är viktigt att visa för eleverna att framgång snarare handlar om hårt arbete, planering, goda vanor, uppoffringar, misslyckande och uthållighet. Det krävs arbete för att lyckas. Den här terminen har jag använt isbergsillustrationen som uppstart i flera av mina kurser.

När eleverna kommer in i klassrummet står ordet framgång på tavlan. I smågrupper får de sedan diskutera vad ordet betyder för dem. Deras reflektioner lyfts i helkass och jag skriver på tavlan (t.ex. att ha ett mål, att vara bra på något, pengar, att lyckas). Nästa fråga till klassen är: Hur når man framgång? Alternativt: Hur blir man riktigt bra på någonting? Vi upprepar diskussion i smågrupper och reflektioner lyfts fram på tavlan. Nästa moment i övningen kan ibland orsaka problem och därför valde jag att ta med denna del av övningen endast i de klasser där jag känner eleverna väl. Elevernas uppgift är att berätta för en klasskompis om något de är riktigt bra på och hur de gjorde för att bli bra på just detta. Risken här är naturligtvis att någon elev inte kan/vågar eller vill säga något men jag tycker ändå att man ska våga fråga eftersom vi alla behöver träna på att lyfta våra styrkor. Min upplevelse är att i den här övningen hjälper klasskompisar mer än gärna till med att fylla på med styrkor hos de elever som inte själva kommer på något. Vid ett par tillfällen har även jag som undervisande lärare berättat för eleverna vad jag tycker att de är bra på vilket har gjort att alla till slut kunnat förklara hur de gjorde för att nå framgång. Jag inledde även detta moment med att berätta om en av mina styrkor och hur jag gjort för att bli bra på just detta för att avdramatisera det hela. Diskussionerna om hur eleverna nått framgång blir gärna långa då de berättar om hur de tränat, misslyckats och lyckats i allt från det ultimata muffinsreceptet till den perfekta golfswingen. När vi kommit så här långt är det dags att visa bilden och diskutera begreppen som står ”under ytan” dvs det som krävs för att nå framgång men som sällan syns.

Mycket av det som står i bilden har eleverna redan sagt och bilden blir därmed en bekräftelse på att de ”tänker rätt”. Utvecklingen här är att koppla ihop framgång och skolarbete om eleverna inte själva redan gjort det t.ex. Hur når jag framgång i kursen svenska 1? Avslutningsvis får eleverna i uppgift att skriva en kort text där de med konkreta exempel förklarar hur de ska göra för att lyckas i kursen. Här är några utdrag ur elevernas texter (eleverna har godkänt publicering)

”Jag kan lätt bli bättre på svenska om jag börjar plugga i tid och inte väntar till sista sekunden, en bra vana är att börja i tid.”

”Våga misslyckas – Jag behöver lära mig att det är ok att det blir fel ibland. Jag ska våga mer och försöka att inte bli ledsen om jag misslyckas. När det blir fel kan det ju bara bli bättre sen”

”Bra vanor – Det är bra om man äter frukost så att man kan koncentrera sig bättre på lektionerna.”

”Uppoffringar – Jag vill använda tiden i skolan bättre. När vi har håla slappar jag mest och snackar med kompisar. Istället kan jag plugga när jag har håla. Ibland behöver jag nog välja att plugga hemma också istället för att till exempel gå ut eller träna bandy”

Elevernas reflektioner kring isbergsillusionen har jag klistrat in i deras bedömningsöversikter och de kommer att finnas med när vi i individuella samtal diskuterar deras kunskapsutveckling mot målen i kursen. Min förhoppning är att uppstartens diskussioner om hur man når framgång ska hållas levande kursen igenom.

Att diskutera

  • Hur arbetar ni för att utveckla elevernas metakognition?
  • Hur arbetar du med eleverna för att levandegöra elevers arbete mot egna mål?

 

Share Button

2 reaktioner på ”Vad är framgång och hur når vi det?”

  1. Pingback: Emfra | Pearltrees

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *