Väck läslusten

För att öva läsflyt och skapa läsintresse samt väcka läslust hos barnen, har vi nu under flera veckor haft parläsning varje morgon. Vi har det med jämna mellanrum och förra omgången läste vi klassiska sagor och folksagor. Den här gången tog jag hjälp av skolbiblioteket och lånade en mängd skönlitterära titlar i två exemplar av varje. Det gick fint och vi fyllde en hel hylla i klassrummet. Böckerna presenterade jag bara kort, för att väcka nyfikenhet. Jag lånade medvetet flera titlar som ingick i serier, för att jag av erfarenhet vet att när någon fastnar för en bok vill de sedan gärna läsa flera av just den typen av böcker.

Läsmorgon

Vi har fasta läskamrater/läspar och alla sitter på bestämda platser. Paren väljer själva en bok som intresserar dem, bland alla böcker vi lånat in till klassen och oftast väljer de en passande nivå. Några kan behöva lite ledning eller ha tips om vad som kan passa just dem. Vi läser 15 minuter per dag och en kvarts läsning om dagen är en välinvesterad tid anser jag, då läsandet är en så stor del av skolans arbete. Kan vi även väcka barnens inre motivation och läslust så har de vunnit så mycket på det.

Läsförståelsestrategier

Före, under och efter läsningen har vi vissa dagar arbetat med läsförståelsestrategierna inom reciprok undervisning. Strategierna är utvecklade på 80-talet av de amerikanska forskarna Anne Marie Palincsar och Ann Brown, i syfte att utveckla en modell där elever med läsförståelsesvårigheter skulle kunna använda sig av samma lässtrategier, som goda läsare använder sig av.

När paret valt en titel förutspår de vad boken kommer att handla om, för att få förförståelse. De skriver ner sina tankar i sin läslogg. Vi har jobbat med detektiven, genom att träna på att slå upp svåra ord i ordlistan. Barnen vet redan att om de stöter på ett svårt ord, läser vi alltid om, läser vidare och frågar vid behov. I åk 3 klarar de även att söka upp ordet i ordlistan. Något de inte bör göra så ofta under läsning, då det blir ett avbrott. När de läser dyker det upp frågor i huvudet. De kan också ställa egna frågor till texten, frågor som kan finnas svar på i texten; på raden, mellan raderna eller bortom raden. Barnen har tränat på att ställa olika frågetyper. Efter lässtunden har vi  sammanfattat. Hur gör man det? Vad är skillnaden mellan att återberätta och sammanfatta osv. När paret läst ut boken, sammanfattar de boken innan de väljer en ny.

Textkopplingar

Vi har även jobbat med textkopplingar. Paren har kopplat texten till sig själv, till andra texter de läst och till världen omkring. Det sätter bokens handling i ett större sammanhang och ger perspektiv. Barnen reflekterar över innehållet, sig själva och andra böcker de läst. Det är spännande att lyssna på dem och diskutera textkopplingar tillsammans. Det väver samman barnen, boken och textvärlden.

Inre bilder skapas i huvudet när en läser och barnen har även fått rita i läsloggen efter läsningen.

Hände det något med läslusten?

Ja,  vi har sett en otrolig läslust och flera har fått ett större läsintresse.  Flera vårdnadshavare har påtalat detsamma. Några barn som tidigare inte läst så många böcker, är stolta över hur mycket de läst tillsammans med sin parkamrat och de ser framemot lässtunden. De som tidigare helst lånat typ Guinessrekordböcker, för att sitta och bläddra i, läser nu en hel kapitelbok och inte bara en utan flera. Barnen besöker biblioteket oftare under skolveckan och lånar böcker, både till parläsningen och hem för egen läsning. En elev sa häromdagen att Läsmorgon är det roligast i skolan just nu. Just bokserierna är populära och Tam, Spöksystrar, Monster i natten, Spiderwick, mysterieböcker mm läses av många par. Tyst läsning tänker kanske många är lugnt och skönt och ja vi har det ibland med, men då vet jag inte om barnen läser och framförallt vet jag inte om de förstår vad de läser. I parläsningen har de alltid någon att fråga, som stöttar läsningen när de läser varannan mening och någon att dela läsupplevelsen med.  Delad glädje är dubbel glädje, sägs det ju!

Att diskutera:
  • Hur tänker du kring daglig parläsning av skönlitterära böcker? Tidskrävande eller en vinst?
  • Läsloggen ett arbetsredskap. Hur?
  • Hur försöker du skapa läslust och läsintresse?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *