Utvecklingssamtal

Nu är höstens utvecklingssamtal klara. Det har varit de bästa utvecklingssamtal jag haft under mina år som lärare. Av ren rutin har jag haft utvecklingssamtal som alltid sett ut på liknande sätt; jag förbereder, håller i mötet, försöker fördela ordet så att alla får komma till tals. Det har fungerat helt okej, men något har ändå saknats, elever och föräldrar har ibland varit för passiva.

Inför denna termin tänkte jag och min mentorskollega till lite kring utvecklingssamtalen. Vi funderade på hur vi skulle kunna få eleverna mer aktiva. Vi beslöt oss för att låta våra elever hålla i utvecklingssamtalen och på så sätt få bli huvudperson på sitt eget utvecklingssamtal.

På mentorstiden gick vi tillsammans igenom vad som behöver tas upp på ett utvecklingssamtal, eleverna fick säga sitt och vi mentorer kollade av att alla obligatoriska saker så som frågor om trygghet och trivsel fanns med. Vi skapade en gemensam dagordning som eleverna kopierade och fyllde i och där fyllde de även på med egna frågor och funderingar.

Jag läste igenom alla elevers dagordning och kommenterade deras dokument, “en höjning på 20 poäng, hur många betyg behöver du då förbättra?” osv. På så sätt kom både jag och eleven förberedda på utvecklingssamtalet.

Min förhoppning när vi påbörjade detta arbetet var som jag skrev ovan att jag ville att elever och föräldrar skulle vara med delaktiga. Det blev de, allt fokus flyttade från mig till eleverna och de fick på riktigt ta upp de saker som de själva tyckte var viktiga. Dessutom blev samspelet mellan elev och förälder betydligt bättre än förut då jag som mentor suttit och pratat mer som en mellanhand mellan elev och förälder. Några elever hade till och med övat på samtalet hemma och förberett sina föräldrar på dagordningen. En extra vinst som gjordes var även att jag visste exakt vad eleverna ville ta upp när jag kom till samtalet.

Jag kommer absolut att testa det här igen! Mitt viktigaste tips till er andra som vill pröva detta är att tänka igenom dagordningen noga och berätta för eleverna att utvecklingssamtalet är för dem. Det är deras möte och då är det eleven som ska stå i centrum!

Share Button

En reaktion på ”Utvecklingssamtal”

  1. Visst blir det bättre! Vi låter våra elever skriva i ett förberett Drive dokument som följer dem fram till de slutar nian. Under olika rubriker får de förbereda sitt samtal och utifrån detta hålla i sitt samtal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *