Utveckla förmågan att föra resonemang

Vad skiljer ett enkelt resonemang mot ett välutvecklat? Vad betyder det när eleven ska föra bättre resonemang? Hur ska jag träna eleverna i att bli bättre på att resonera?

När vi genomförde nationella prov i fysik i våras blev det tydligt att mina elever behöver utveckla sin förmåga att föra resonemang. Många av eleverna förde resonemang kring olika ämnen, det var färre av eleverna som förde resonemang i flera led kring ett ämne. Att föra resonemang i flera led är en bra bedömningsaspekt och det ger en tydlighet till eleverna om vad som kan vara ett välutvecklat resonemang och vad som är ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang.

Jag och en kollega har bestämt oss för fördjupa arbetet med resonemang i flera led under ett arbetsområde i biologi.  De fick en uppgift om cellen där de skulle spela in en film där de dels visar sin begreppskunskap och dels visar sin förmåga föra resonemang. Vi gick igenom vad resonemang i flera led innebär och jämförde det med att föra enkla resonemang.

Resonemangsuppgiften var att eleverna skulle välja en av cellens delar och resonera kring vad som hade hänt om vi inte hade haft just den delen. Här är ett exempel på ett elevsvar

“Jag tycker att cellkärnan är viktigast. Om inte den hade funnits hade ingen i cellen bestämt. Alla olika delar är viktiga på sitt sätt, men om man tar bort hjärnan funkar inget. Innuti cellkärnan finns det DNA, om inte denna ritning hade funnits hade inte cellen vetat hur den skulle se ut, om den skulle vara en hjärtcell eller en lungcell, vilken hårfärg man skulle ha, eller vilken ögonfärg. Alltså hade vi inte funnits, alltså hade ingenting funnits om inte cellkärnan hade funnits.”

Nästa vecka går vi vidare med en ny resonemangsuppgift som även den bygger på att föra resonemang i flera led.  När vi är klara med den kan jag bedöma mina elevers förmåga att resonera i flera led. De har då först haft en genomgång om resonemang i flera led, de har fått göra en arbetsuppgift som sen blev bedömd. Vi kommer att ha haft en ny gemensam diskussion kring resonemang i flera led och sen har de fått göra en avslutande resonemangsuppgift. Vi kommer givetvis att arbeta vidare med resonemang på många olika sätt och det känns bra med en tydlig struktur under varje arbetsområde.

Om du vill läsa mer om bedömningsaspekter och resonemang gå gärna i på Kvutis och det avsnitt som handlar om värdeord i lgr 11.

cell

Share Button

2 reaktioner på ”Utveckla förmågan att föra resonemang”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *