Utmaning öppnar dörrar mellan hem och skola

Oftast helt omedvetet och utan tanke på att de samtidigt lär sig engelska lyssnar dagens ungdomar ständigt på musik och det är inte heller helt omöjligt att de sjunger med. De tittar på Gossip Girl, Pretty Little Liars eller My name is Earl, läser böcker eller tidningar och inte minst spelar datorspel och använder Internet. Ungas färdigheter i engelska och därmed också deras prestationer i klassrummet påverkas utan tvekan av de aktiviteter de väljer att ägna sig åt på engelska på sin fritid.

Vem vill möta mig i wordfeud? Det kan jag göra. Jag skickade fem sms på engelska igår. Vi pratade bara engelska vid middagen och jag har skapat ett “engelskt” rum hemma, är några av de frågor och kommentarer som spontant möter mig när eleverna i en av mina åttor kommer innanför dörren till terminens andra engelsklektion. Terminens första engelsklektion inleddes nämligen med att jag utmanade mina elever att under 30 dagar på olika sätt använda engelska utanför klassrummet. Tillsammans konstaterade vi att vi lär oss mycket engelska utanför skolan, kanske i flera fall t o m mer änBook i klassrummet. Listan på aktiviteter som de redan ägnar sig åt på engelska blev lång och på detta sätt synliggjorde vi tillsammans det lärande och de lärsituationer som majoriteten av eleverna redan sysslar med på sin fritid. Stämningen var uppsluppen och positiv, inte minst när de blev medvetna om hur de genom sina fritidsaktiviteter också aktivt utvecklar sin engelska. Oftast helt utan att reflektera över att de frivilligt, utan att någon lärare ber dem att läsa, lyssna, skriva eller tala, gör detta.

Idén till projektet 30-day-challenge föddes i facebook-gruppen Engelska åk 6-9 av Emmeli Johansson och snabbt sattes en lista (se bilaga nedan) med olika aktiviteter ihop i ett gemensamt google-dokument. Således är det inte enbart mina fem klasser i årskurs sju och åtta som är igång med 30-day-challenge utan skolungdomar över hela Sverige. Spännande och engagerande! Mitt syfte med utmaningen är dels att synliggöra för eleverna att de faktiskt oftast helt omedvetet genom sin fritidssysselsättning utvecklar sin språkfärdighet, och att det påverkar deras prestationer i klassrummet, men också att få de elever som inte är lika benägna att använda engelskan på sin fritid att bli mer aktiva.

Pia Sundqvist,  fil dr i ämnet engelska vid Karlstads universitet och med en bakgrund som språklärare på högstadiet och gymnasiet, visar i sin studie Extramural English Matters. Out-of-School English and Its Impact on Swedish Ninth Graders’ Oral Proficiency and Vocabulary, att det finns ett tydligt och positivt samband mellan den tid som ungdomar ägnar sig åt engelska utanför klassrummet och deras ordförråd och muntliga färdighet i engelska. Men även val av aktivitet påverkar utvecklingen av ungdomarnas engelska. Aktiviteter som kräver produktivitet, t ex spela dataspel online, surfa på nätet, skriva eller kommentera blogginlägg, sjunga med till musiken och att läsa, ger större effekt än mer passiva aktiviteter såsom att enbart lyssna på musik eller se på tv och film. Resultaten från studien visar att såväl flickors som pojkars vokabulär och muntliga förmåga påverkas positivt av de fritidsaktiviteter kopplade till engelska som de väljer att göra. Den visar dock också att pojkarnas benägenhet att ägna betydligt mer tid åt just produktiva aktiviteter, och då framför allt online dataspel, än flickorna gör att pojkarnas vokabulär och förmåga att uttrycka sig muntligt utvecklas och förbättras i högre grad än flickornas.

Arbetet med 30-day-challenge fortsätter. Eleverna berättar gärna vad de gjort, både när vi möts i korridoren och inne i klassrummet och tillsammans pratar vi också om vilka färdigheter de tränat på. I klassrummet har vi vid olika tillfällen använt oss av det digitala verktyget AnswerGarden, som ger eleverna möjlighet att helt anonymt berätta vilka aktiviteter de valt att göra på sin fritid. Deras svar visas i realtid på klassrummets interaktiva tavla, vilket innebär att vi tillsammans och på ett enkelt och tydligt sätt kan se vilka aktiviteter som varit de mest frekventa och också inspirera varandra till att testa någon aktivitet som kanske inte så många gjort. Nästa steg under de kommande dagarna blir att prata om vilken effekt de olika aktiviteterna har och varför. Vad är t ex skillnaden mellan att bara lyssna på musik och att också sjunga med? Vad skiljer dataspel online från att t ex titta på tv eller läsa en bok?

Med hjälp av 30-day-challange har lärandet, såväl utanför som i klassrummet, synliggjorts på ett naturligt sätt och med eleverna som initiativtagare. Efter bara några dagars arbete med utmaningen upplever jag en större medvetenhet bland eleverna vad gäller deras eget ansvar för sin kunskapsutveckling. De kan se och förstå att den tid och den aktivitet de väljer att lägga sin fritid på påverkar deras utveckling och i detta fall mer specifikt deras språkutveckling.  Min förhoppning är att utmaningen inspirerar ungdomarna att fortsätta använda det engelska språket i olika sammanhang på sin fritid. Kanske t o m i ännu högre utsträckning än tidigare. Att de fortsätter spela wordfeud och även utan 30-day-challange t ex väljer engelska som samtalsspråk vid middagsbordet.

Att diskutera

  1. Är det möjligt att använda sig av 30-day-challenge även i andra ämnen för att inspirera och synliggöra lärandet?
  2. Vilka krav/nya tankesätt ställer ungdomarnas användning av engelska på sin fritid på engelskundervisningen i skolan? Hänger skolan med i utvecklingen? Hur möter och utmanar vi pojkar och flickor på bästa sätt?
  3. 30-day-challenge har skapat naturliga och inspirerande möten mellan elev och lärare och även mellan föräldrar och lärare.  På vilka andra sätt kan vi öppna upp dörrarna mellan hem och skola för att skapa inspirerande möten och knyta kontakter?

Bilagor:
30-day-challenge
My30-day-challenge-diary 

Källor:
Sundqvist, Pia  Extramural engelska – En möjlig väg till studieframgång 

Utmaning öppnar dörrar mellan hem och skola
Utmaning öppnar dörrar mellan hem och skola – utskriftsvänlig version
Share Button
Om författaren

4 reaktioner på ”Utmaning öppnar dörrar mellan hem och skola”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *