Utmana elevers tänkande i naturvetenskap

”Det är ändå vikten för järnet väger mer på sätt och vis”

Ett vanligt inslag i NO-undervisningen är att utmana elevers missuppfattningar och ersätta dem med nya hållbara insikter som förklarar hur vår omvärld fungerar. Conceptual change, eller begreppsförändring, är ett viktigt verktyg för att skapa varaktig förståelse för naturvetenskapens olika begrepp.På sista tiden har eleverna och jag jobbet med ett tekniskt problem, vi skall konstruera en flotte som kan bära några personer och lite last. För att lyckas med detta har vi undersökt olika materials flytförmåga och vattnets lyftkraft. Eleverna fick bland annat jämföra två föremål, en spik och en kork. De vägde föremålen, jämförde storleken och provade om de flöt. Korken var mycket större än spiken men de vägde exakt lika mycket. Det hela utvecklades till ett tydligt exempel på behovet av att överge gammal kunskap och behovet av ett nytt begrepp – densitet. I samband med detta hade jag följande samtal med en elev:

Jag
Är det vikten, storleken eller både vikt och storlek som kan ha betydelse för om något flyter?

Eleven          
Det kan inte vara vikten för de vägde lika mycket

Jag               
Vad var det då som gjorde att korken flöt men spiken sjönk?

Eleven          
Det är ändå vikten för järnet väger mer på sätt och vis

Här ser man två saker. För det första finns det en gammal uppfattning om att lätta föremål flyter men tunga föremål sjunker. Resultatet på undersökningen utmanade den föreställningen eftersom det ena föremålet flöt och andra sjönk trots att de vägde lika mycket. Det andra är att eleven behövde ett nytt begrepp för att förklara att järnet (i spiken) väger mer ”på sätt och vis”, det vill säga att vikten per volym är större än för kork. I och med detta var förutsättningarna för lärande perfekta och begreppet densitet kunde introduceras. Man kan också se hur två olika perspektiv på lärande kan användas för att förklara situationen. Dels hur eleven lär genom att upptäcka sitt behov av kunskap men också hur lärande sker i samspel med exempelvis en lärare.

Att diskutera

  • Hur kan man planera undervisning för att skapa förutsättningar för begreppsförändring?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *