Utgivningsplan

Alla förstelärare med förordnande från terminsstart förväntas publicera två inlägg per termin. Inläggen bör omfatta cirka 700 ord och avslutas med frågor för kollegiala samtal. Ett av inläggen kan ersättas med motsvarande i podd-form eller med en filmad föreläsning som görs i uppdraget. Dessa publiceras på Förstelärare bloggar och kompletteras med en kort sammanfattning i skrift samt frågor för diskussion.

Du förväntas ha en dialog med din chef kring innehållet för bloggandet. Bloggandet kan:

  • ge inblickar i din undervisning genom att du berättar om och delar dina tankar kring undervisningen.
  • följa ditt eget förändringsarbete, något du försöker utveckla i din egen undervisning i en bloggserie.
  • handla om det gemensamma arbetet med ett av skolans SKA-mål i en bloggserie.

För att bloggen ska uppdateras regelbundet så vill vi att ni fördelar er så att varje vecka täcks in. Endast en skribent per ruta. Det går bra att publicera inlägg även under sport-, påsk- och novemberlov. Klicka på länken för att teckna in er på era veckor.

Varför bloggar förstelärare i Svedala kommun?

Community of practice

Bloggandet är en del av en gemensam praktik  i ett karriärspår som fokuserar på undervisning på vetenskaplig grund. I Svedala kommun är det en självklar del av uppdraget att skriva om, utveckla och reflektera kring sin undervisning och om det kollegiala lärandet för att utveckla undervisning på skolan.

Uppföljning och kvalitetssäkring

Bloggandet är en del av kommunens uppföljning och kvalitetssäkring av förstelärarnas arbete. Förstelärare ska uppvisa en medvetenhet och ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till sin undervisning och praktik.

Förebilder

Bloggandet bidrar till att synliggöra förstelärares undervisning för kollegor och rektorer – och möjliggör för förstelärare att vara förebilder och sprida goda exempel.

Attraktiv kommun

Bloggandet synliggör Svedalas  utvecklingsarbetet för utomstående och visar att Svedala är en attraktiv kommun att leva och arbeta i. 

OBS! Du måste vara inloggad i Google Chrome för att få tillgång till dokumentet.

Länk till dokumentet

Share Button

Undervisning och lärande