Uppgifter i teknik

Vi närmar oss nu halvtidsvilan på höstterminen 2016 och jag lovat mina elever i åk 6 att de ska få vet hur de ligger till och vad de behöver fokusera mer på i NO-ämnena, matematiken och tekniken. Till saken hör att 6:orna som jag har på Röda Skolan är relativt nya för mig. De är tre nya klasser med elever från flera f – 5-skolor i kommunen. En del av eleverna har jag träffat tidigare när de gick i åk 3, men mycket hinner hända på två år. Så nu gäller det att fokusera och ge uppgifter till eleverna som jag kan använda för att ge eleverna en rättvis bedömning och ett rättvist betyg.

Matematiken har jag god koll på och NO, ja, där har de skrivit och arbetet praktiskt vilket har gett mig en bra bild över vilka förmågor och kunskaper de har. Men hur är det då med tekniken, det är svårare och jag har funderat några veckor på vilka uppgifter eleverna ska få för att jag ska kunna ge en helhetsbedömning.

Jag tar fram en vältummad ‘Heja – Skolverkets Kursplaner på enklare svenska’  från InfoMentor, Här hittar jag kunskapskraven för åk 6. Sex punkter (här nedan E-nivå):

  • Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker som du känner till och några olika delar i dem.

  • Du kan ge exempel och beskriva på enkelt sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder.

  • Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör enkla fysiska och digitala modeller.

  • Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.

  • Du kan visa på enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.

  • Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och de påverkar människor, samhälle och miljö.

Vilka uppgifter kan jag använda som täcker in dessa kunskapskrav? Jag kommer fram till fem olika utmaningar där eleverna kommer kunna visa sina förmågor och kunskaper.

Tidningspapperstornet

Ni ska bygga ett torn av tidningspapper och tejp.  Ni kan antingen bygga ett stabilt eller högt torn. Ni har en begränsad budget för att bygga ert torn. Ni får 10 tidningspapper och 1 meter tejp. Ni får även 200 kr som ni kan använda för att köpa till mer papper eller tejp. Tänk på att ni kan spara pengar till ert nästa uppdrag.

Glasspinnebron

Ni ska bygga en hållbar bro som har ett spann på 5 decimeter mellan två bänkar. Bron ska ha en stabil konstruktion och kunna tåla en del vikt. Ni har en begränsad budget för att bygga bron. Ni får 25 glasspinnar och 2 meter tejp. Ni får även 100 kr som ni kan köpa till extra glasspinnar, tejp och snöre. Tänk på att ni kan spara pengar till nästa uppdrag.

Djur som kan flyga (katapulten)

Ni ska bygga en katapult som kan få ett litet plastdjur att flyga. Till uppdraget får ni 100 kr som ni kan köpa material för. Ni kan köpa gummiband, glasspinnar, plastmugg, sked, snöre och tejp.

Det osänkbara skeppet

Ni ska bygga ett skepp som är stabilt och som tål tyngden av ett antal enkronor. Ni får 100 kr till uppdraget. Ni kan köpa kartong och aluminiumfolie för att bygga ert skepp.

Krockande bil

Ni ska nu bygga en stabil och hållbar bil av papper, tejp och hjul. När vi testar bilen ska det finnas ett ägg i bilen. Bilen ska köra ner för en ramp och krocka mot en vägg. Ägget ska hålla för krocken. Till uppdraget får ni fyra hjul och ni kan köpa papper och tejp.

Till alla dessa uppdrag måste eleverna först rita en skiss hur de tänkt att de ska genomföra uppdraget. De ska även efter genomför uppdrag rita en bild hur deras projekt ser ut. Till varje uppdrag följer även reflektionsfrågor om vad som inte fungerat och vad som fungerat i deras konstruktioner. Det följer även specifika frågor till varje uppdrag, tex. vilken hastighet plastdjuret har eller vilka stabila konstruktioner som projektet innehåller. Där finns även reflektionsfrågor om hur de har förändrat sina konstruktioner och en fråga om deras budget för projektet.

Under elevernas arbete har jag dialog med alla elever om hur de tänker och kopplar diskussionen till kunskapskraven i teknik.

Eleverna har precis avslutat projektet med tidningspapperstornet.

Under lektionerna har de varit mycket engagerade, de har använt sig av tidigare kunskaper, utvecklat sina idéer och lyckats skapa mycket stabila och hållbara konstruktioner. Diskussionerna som vi har haft under arbetets gång har gett mig insikten av vilka förmågor och kunskaper eleverna har. Jag är benägen att säga att efter första uppdraget har jag inga svårigheter att sätta ett mitt-termins-betyg på alla elever.

Att diskutera:

  1. Hur bedömer ni elevernas förmågor och kunskaper i teknik?
  2. Vilka uppgifter använder ni för att ge eleverna möjlighet att visa sina kunskaper?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Ma/NO Aggarpsskolan | andreas.ekblad@svedala.se

Lärarexamen med inriktning mot årskurserna 1 – 7 inom framför allt matematik och NO-ämnena. Jag har fördjupat min matematikdidaktik med fokus på elever i behov av stöd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *