Upp med matrisen på väggen!

matrisJag har arbetat med matriser i olika former de senaste 5-6 åren. För mig är matrisen elevens väg fram till det mål (kravnivå) vi arbetar mot. För något år sedan började jag också med mina kollegors hjälp att lägga in planeringen i matrisen. För varje nivå lade vi till ett moment som vi kallade ”så här ska jag visa vad jag kan”. Nu var alltså våra/mina matriser inte bara en beskrivning av vilka delmålen var, utan även vad våra elever skulle göra för att visa att de nått respektive delmål. Det bör kanske tilläggas att jag mest gör matriser i SO/NO/MU, i svenska och matte har vi ofta andra redskap eller redan färdiga matriser som t.ex. ”Språket Lyfter”. Jag har också (tack vare tips från kollegor i Klågerup) i vissa fall låtit eleverna själva planera vilka metoder de vill använda för att visa att man klarat en viss nivå. Så i somras lyssnade jag, precis som de flesta i kommunen, på en föreläsning av Christian Lundahl. Här nämnde han väggmatriser och jag nappade! Hem till klassrummet. Upp med matriserna på väggen och sätt igång! För mig var det här svaret på en av de svagheter jag upplevt med matriser – nämligen att göra dem levande! Nu kunde jag sätta in elevernas arbeten i matrisen och på ett annat sätt än tidigare tydliggöra hur jag tänkt och vilka kvaliteter som var viktiga.

När jag läste Joakims Nilssons blogginlägg ”Elevernas engagemang – min uppgift!” för någon vecka sedan, beskrev han väggen där elevernas arbeten sätts upp som en plats i solen, och så ser jag också på väggmatrisen. Men väggmatrisen har så många andra kvaliteter, speciellt om man tänker BFL. Matrisen i sig klargör och skapar förståelse för lärandemålen och visar eleven vad som krävs för att gå framåt. Den ger också mig som lärare belägg på att eleven lärt det jag tänk mig. Här gäller det ju att ha tänkt till hur man konstruerar uppgiften som hör till varje nivå. Väggmatrisen har ju den fördelen att man kan fylla den med innehåll. Oavsett vad eleverna arbetat med har det gått att hitta något att sätta upp. Gör de en sketch kan man sätta upp ett kort manus, tillverkar de en poster kan man fotografera, skriver de så upp med texten osv… Det jag känt som den stora fördelen är att man inte behöver vänta på färdiga arbeten. Ofta har jag redan 10 minuter in i ett arbete hittat något som jag känner är till nytta för alla och då har jag kopierat och satt upp och förklarat för klassen vilka kvaliteter de kan titta efter. Detta ger eleven i sig feedback, men än viktigare är att jag kan använda en elevs arbete för att förtydliga den feedback jag ger en annan elev. Dessutom aktiveras eleverna som läranderesurser åt varandra, speciellt om de elever som hamnar på väggen ges möjlighet att utifrån vad de gjort tipsa och hjälpa andra. Den som är väl bevandrad i Dylan Williams nyckelstrategier ser ju nu att fyra av fem finns med. Huruvida väggmatrisen hjälper eleven att äga sitt lärande är svårt att säga. Dels har jag bara arbetat med den drygt en termin och jag arbetar med unga elever så det är än så länge en pågående process, men väggmatrisen har den fördelen att produkten, det eleven gör, sätts i centrum och dessa kan ju sparas till en portfolio eller användas för att visa vilka framsteg eleven gjort under arbetets gång.

Nu är ju naturligtvis inte väggmatrisen lösningen på allt. Jag ser den som en del i arbetet med BFL. Den har också vissa svagheter som man får se upp med. Det är ofta svårt att bryta ner en kravnivå i steg och ofta finns det flera vägar fram till ett mål och matrisen beskriver kanske bara en. Det finns också en risk att man fokuserar för mycket på kravnivåerna och inte får med syftestextens intentioner och på så sätt gör lärandet för smalt. Men för mig har väggmatrisen fungerat väl, inte minst för att den för mina elever blir en plats i solen.

Share Button

4 reaktioner på ”Upp med matrisen på väggen!”

 1. Hej,
  Jag har gått i samma tankar m väggmatris men inte hittat någon bra form än. Skulle du kunna ta ett kort på din så jag kan få se hur den ser ut? Har du en för varje ämne?

  MVH
  Marielle

  1. Hej!

   Kul att du läser min blogg! Har lagt ut bild nu! Längst till vänster ligger ämnesmatrisen i SO i 4 steg. Tredje nivån motsvarar kravnivån och nivå 4 är att sikta mot, oftast med betoning på syftestexten. Till höger ligger en matris där jag tagit några steg ur “Nya Språket Lyfter”. Har alltså en matris i antingen SO eller NO uppe åt gången och en i svenska vid sidan av. Fumderar på att även ha en i matematik till hösten, får väl skriva om den när och om den blir verklighet.
   Mvh Rikard

 2. Hej!

  Låter väldigt spännande. Har du möjlighet att publicera några bilder alt att skicka över några bilder till mig på mail.

  Hälsningar
  Lotta Janhall, Vikingaskolan Lund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *