Universum, världsbilder och källkritik del 1 Gnuf

Under ett par veckor har vi arbetat med universum i fysiken i min femma. Det är ett område som har fascinerat många och det har väckt många frågor. Både sådana vi kunnat få svar på men även filosofiska frågor som har lett till bra diskussioner där eleverna har fått möjlighet att öva sig på att framföra åsikter och skilja fakta från värderingar. Vi har brottats med de svåra frågorna som oändlighet, långa tidsperspektiv och gigantiska avstånd. Vi har gjort tidslinjer och försökt få en förståelse av hur universum skapades, men också om vad människan haft för världsbild genom tiderna.Gnuf

Jag brukar ofta lägga upp ett arbetsområde i två delar.

En fakta/begreppsamlar-period med delkontroller ofta i form av googleformulär där jag använder Flubaroo för självrättning. Eleven får då själv en koll på om de har förstått och kan förklara de begrepp vi läst, fått till oss i filmer eller diskuterat på lektioner. De får sin återkoppling i ett automatiskt mail vilket är tidsbesparande för mig och samtidigt ger dem snabb feedback. Jag får också snabbt koll på vilka begrepp vi behöver arbeta mer med.

Efter en period med faktasamlande kommer en större uppgift där de får möjlighet att använda sina kunskaper för att förklara eller föra resonemang utifrån sina kunskaper. Efter en period av faktasamlande utifrån det centrala innehållet:

Ville jag ge eleverna eleverna möjlighet att visa att de nu kunde använda sig av sina kunskaper. Så ofta jag kan försöker jag hitta uppgifter som känns viktiga på riktigt. Det är inte lätt inom alla arbetsområden att knyta an till verkligheten och få riktiga mottagare så ibland får man vädja till elevernas fantasi och i femman kan man ganska lätt locka fram barnet i dem.IMG_6029

En uppgift jag nu använt ett par gånger för detta är brevet från rymdvarelsen Gnuf.

Detta var något jag ramlade över på nätet för fem-sex år sedan. Tyvärr kommer jag inte ihåg var jag hittade det eller vem som var upphovsmannen. Jag har omarbetat det för att det ska passa mitt syfte, men om någon känner att det är deras grundidé jag snott så länkar jag gärna till ert original.

Gnufs skickar ett mail till alla elever som jag uppmanar dem att gå in och läsa. Någon påpekade att det ju kom från min mailadress och inte från Gnuf. (Detta ska jag tänka på till nästa gång, eftersom jag jag upplever att eleverna, trots att de vet att han inte finns, vill ha illusionen kvar av att det är en äkta uppgift.)

Efter att ha enskilt läst brevet fick de arbeta två och två med att skriva ett svar till Gnuf. Eftersom vi är en en-till-en-skola och arbetar med google Drive har jag möjlighet att se vad de skriver direkt när de skriver i sitt dokument. Det är en bra möjlighet för mig att se vilka strategier de har för att angripa en uppgift. I vissa dokument hände det inget på en lång stund eftersom de började med att diskutera och i vissa fall skriva stolpar för hand innan de skrev. I andra dokument skrevs stolpar i dokumentet och sedan utvecklade man var sin bit. Ytterligare andra kopierade in frågorna och svarade på dem i ordning och raderade sedan frågorna osvgnuftext till blogg

Jag valde att sätta mig i ett hörn med min dator och allas dokument öppna. Jag kan känna igen mig i det som min kollega Magnus skriver i sin blogg Dirigenten i klassrumssymfonin om att inte behöva störa under skrivprocessen genom att gå och ställa sig bakom den som skriver och att det är en fördel att de inte vet när jag läser just deras. Jag kunde se vilka par som var igång och där det flöt på och kunde uppmuntra dem genom att i chatten be dem utveckla eller förtydliga en bit. Chatten blev en feed forward i skrivandets stund. Eleverna använde också chatten tillbaka till mig dels för att fråga om jag trodde att Gnuf skulle förstå deras förklaring, men också för att be mig komma och förklara något de nu hade upptäckt att de inte hade koll på. Jag fick mig också en del åthutningar då jag i min otålighet frågade om de behövde hjälp med något och fick tillbaka: STÖR INTE, vi diskuterar!!! 😉

Jag upplevde att aktiviteten var hög i alla paren och att alla reflekterade över vad de skrivit och hur det skulle uppfattas av Gnuf. De läste upp bitar högt och omarbetade flera gånger självmant sina förklaringar. De fick möjlighet att testa sina kunskaper både när de diskuterade med varandra vad de skulle skriva, men också i hur man tydligt formulerar en förklaring i skrift. När de var nöjda med sin brev fick de dela dem med ett annat par som jag bestämde. De fick då ge respons på deras förklaringar, men fick också en möjlighet att utveckla sitt eget ytterligare. Några hade fokuserat så mycket på att ge goda förklaringar att det mer liknade faktatexter än brev. Det blev de själva uppmärksamma på när de läste andras. Att bilder förtydligar var också något många tog till sig. Jag gillar rollen jag får i sådana här uppgifter. När väl uppgiften är förankrad är det eleverna som själva driver. Jag blir handledaren som stöttar och kan fylla på med ytterligare kunskaper eller förklaringar om så behövs. Jag tycker också att eleverna blir mer benägna att självmant vilja fördjupa sin kunskaper nu är de skulle användas i ett mer riktigt syfte. Det blir viktigt på riktigt att kunna. De tittade tillbaka i läroböcker sökte på nätet och lärde sig mer under tiden. Att hitta fakta på nätet som är på lagom nivå för en femteklassare om ett sådant komplicerat ämne som rymden är inte helt lätt. Vilka sidor är lätta att förstå och vilka kan man lita på. Behovet av en lektion i källgranskning uppstod. I fredags startade det arbetet och det tänkte jag berätta mer om i nästa blogg.

Att diskutera:

  • Hur gör du för att få eleverna att självmant söka fördjupning inom ett arbetsområde?
  • Hur arbetar du med att ge alla elever snabb feed forward under lektionerna?
Share Button
Om författaren

En reaktion på ”Universum, världsbilder och källkritik del 1 Gnuf”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *