Ulrika Wulffsberg

UlrikaW
Ulrika Wulffsberg

Uppdrag som förstelärare i Svedala kommun 2015-2017

Jag heter Ulrika Wulffsberg. Jag har min tjänst på Naverlönnskolan och har arbetat här i Svedala sedan skolan var ny år 2012. För närvarande undervisar jag i spanska och svenska men är förutom dessa ämnen också behörig i engelska åk 3-9 + gymnasiet. Jag har varit i yrket sedan år 2002.

En grundsten för god inlärning och förmågan att kunna visa den är enligt min erfarenhet goda relationer. Både mellan mig och eleverna och mellan skolan och hemmet.

I min undervisning lägger jag mycket individuellt fokus, alla elever är olika och det måste därför finnas olika sätt att utveckla och visa sina förmågor. Alla kan lyckas, men inte nödvändigtvis på samma sätt.

Andra områden som är viktiga för mig i mitt yrkesutövande är att arbeta ämnesövergripande och att vi som undervisar har samsyn, det ska inte spela så stor roll vilken lärare eller klass man hamnar med, som elev ska man få samma förutsättningar i skolan.


Mina inlägg

Reflektioner Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen

En dag efter jobbet, då vi diskuterat elevernas resultat bland annat utifrån pojkar/flickor, trillade jag passande nog på den här ...

Egen produktion moderna språk – stödstrukturer

Realia, läsförståelse och hörförståelse är sällan det som upplevs som svårast när man läser ett modernt språk i grundskolan. Visst ...

Kollegiala reflektioner om språklig sårbarhet

Inför läsåret  16/17 inledde vi Naverlönnskolans förstelärare ett samarbete med Sätoftaskolan i Höörs kommun. I augusti besökte skolans lärare oss, ...

Från bedömningsmatris till lärandematris – igen

Under terminens första KU-dagar hade vi på Naverlönnskolan besök av lärare och rektor från Sätoftaskolan i Höör. De har arbetat ...

Provet före provet

Imorgon ska vi har prov. Prov ger inte bättre skolresultat, det visar  till exempel PISA-undersökningen. Vi ska ha prov ändå ...

Lektionsplanering i Google Classroom

Med stor sannolikhet använder du och dina elever er av Googles Classroom när ni arbetar både i det fysiska och ...

Kollegialt lärande i ett ägg

I detta inlägg kommer jag att berätta om hur förstelärarna på Naverlönnskolan organiserade skolans senaste kompetensutvecklingsdag. Vi har ansvarat för de ...

Om att bemöta “betygshets” när vi vill skapa lust att lära

Betygshets! Stressade barn! Psykisk ohälsa! Betygssystemet  är ondskefullt och maler sönder våra barn! Jag hör det och jag läser det ...

Vi vill absolut inte spela teater!

Om planeringar och elevinflytande Speciellt en sak framkom väldigt tydligt när jag och en av mina grupper planerade vårt kommande ...

Effektiva lärstrategier och Quizlet

Vad som är mer eller mindre effektiva lärstrategier har varit på tapeten den senaste tiden och en gammal strategigoding som ...

Nu är det bevisat – humor hjälper vid språkinlärning!

I nyhetsflödet möts man ibland av rubriker som hänvisar till forskningsrapporter som liksom states the obvious, till exempel att barn ...

Back to school i entreprenöriell anda

Ny termin och uppstartsdagar! I arbetslag 5 på Naverlönnsskolan ville vi kombinera en bra skolstart där vi lägger fokus på ...

Arbeta med lässtrategier och äldre elever

Som flertalet andra lärare har jag uppmärksammat och gillat arbetssättet som Martin Widmark arbetat fram i En läsande klass. Materialet ...

En gammaldags metod blir som ny – grammatikundervisning

Under tiden jag varit verksam språklärare (spanska, engelska) har det legat under ytan, och ibland över den, att grammatik som ...

Kamratbedömning – Hur 22 tanter blev bättre krönikörer

Efter förra BFL-kartläggningen visade det sig att en av de saker eleverna i vårt arbetslag upplevde att de fått arbeta ...

 

Share Button

Undervisning och lärande