Tysta elever

I varje klassrum sitter de där, de tysta eleverna. De som inte känner att de vågar kan eller vill säga något i klassrummet. De som känner att klassrummet är en så pass otrygg plats att de inte kan säga något eller saknar självförtroendet för att göra en muntlig redovisning. Hur gör vi för att säkerställa att de tar till sig av undervisningen?

Mitt klassrum präglas av diskussioner, dialog istället för monolog, alla åsikter kan yttras och bemötas med respekt. Men det finns alltid någon eller några elever som inte säger något som inte vill delta i diskussionen, trots att de har tankar kring ämnet. Anledningen till varför kan vara många men social fobi, NPF, osäker på svenska språket är några av de anledningar som jag har mött.

Många är de elever som har suttit på utvecklingssamtal och fått höra från läraren: ”Ta för dig mer i klassrummet! Var mer aktiv!” Medan uppmaningen borde vändas till läraren och formuleras till frågor: ”Hur kan jag skapa utrymme för eleven att ta för sig? Hur kan jag aktivera eleven mer?” Jag har under förra terminen ställt frågan till mina elever som är tysta, hur kan jag hjälpa dig? I vilken miljö skulle du känna dig trygg att prata och ta plats? Det kan ju vara så att eleven är tyst i en situation men kan tala i en annan. För vissa elever har det hjälpt dem att stanna en kort stund efter lektionen och lyfta sina tankar. Andra vill helst inte prata alls.

Att känna sina elever och veta deras styrkor och svagheter är en stor tillgång i klassrummet. Det gör man enklast genom att det finns en relation mellan lärare och elev. Den relationen kan vara det som är avgörande för eleven att känna trygghet att våga prata i klassen. Men det finns de som kan vara hur trygga som helst i klassrummet men ändå faktiskt inte vill säga något, är det ett problem? När blir tystnaden problematisk?

Tystnad i ett klassrum behöver inte vara av ondo utan kan vara ett måste för att låta frågor eller ämnesstoff landa. En studie gjord av Mary Budd Rowe från 1974 (Pausing phenomena: Influence on the quality of instruction) kom man fram till att lärare ger elever en sekunds betänketid efter en fråga innan läraren börjar prata igen. En sekund! För min egen del behöver jag betydligt längre tid än en sekund att kunna lämna ett svar på en fråga som kräver att jag tänker efter. Tystnaden har sin plats för att kunna reflektera, bearbeta och lära sig. En lärare behöver kunna lyssna på tystnaden. I många fall så premieras elever som är muntligt starka i skolans bedömningar och en tyst elev kan stressa en lärare för hur ska hen bedömas om hen aldrig säger något? Det behöver då finnas förutsättningar och förståelse till varför eleven är tyst. Samt möjligheter för eleven att visa sina muntliga förmågor på något annat sätt.

I mitt huvudämne står det inget om att eleven måste uttrycka sig muntligt för att kunna nå ett betyg utan ”Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.” Men i påbyggnadskursen står det ”Muntlig och skriftlig presentation i olika former och med olika tekniker som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattinlägg, rapporter och essäer.” (Skolverket) Dock så står det inget om hur den muntliga presentationen ska genomföras eller inför hur många. Därför går det att lösa på ett sätt som både elev och lärare känner sig bekväm med. Istället för att stå inför klassen och redovisa går det utmärkt att spela in en speakerröst till en redovisning eller göra en film. Vissa moment som ska redovisas så sätter jag kravet att de inte får stå framme och redovisa utan att de skall göras på något annat sätt. Uppmanar eleverna till att vara kreativa.

Samtidigt som det är bra att kunna/våga/vilja prata inför en grupp är det inget som kan stressas fram, det kan ta ett läsår innan eleven det fungerar. Det måste få ta tid, målet är att när de går i trean ska kunna presentera sina gymnasiearbeten samt vara rustade för högskola. Vägen dit kan få gå via tystnaden som ger tid för reflektion.

Att diskutera:

  • Hur bemöter du tysta elever?
  • Vilken plats får tystnaden ta i ditt klassrum?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *