Tyst i klassen!?

Skillnaden mellan tyst och tyst

Jag sitter och jobbar ensam i arbetsrummet och klockan är några minuter i fyra. Sällskap gillar jag men det är skönt att sitta i total tystnad ibland. Jag blir fokuserad och avslappnad på en och samma gång. Efter någon minut händer något. Ventilationen slås av. Det gör den varje dag prick fyra på Spångholmsskolan. Då hör jag den på riktigt. Känner den i kroppen. Tystnaden. Jag får en helt annan tyngd i kroppen. Jag blir avslappnad. På riktigt. Nu är det tyst. På riktigt.

Tystnad är en så pass ovanlig företeelse för både mig och för många av eleverna i skolan idag att det kan kännas oklart vad tystnad egentligen är…


Tyst i klassen eller arbetsro?

Tyst i klassen är ett klassiskt gammalt uttryck men är det det vi vill ha? Varierande arbetsformer kräver faktiskt att vi pratar med varandra, hjälper varandra, redovisar, talar, instruerar, interagerar och uppmuntrar. Det är alltså ingen självklarhet att det ska vara helt tyst i ett klassrum. Det ska vara arbetsro. Det betyder inte samma sak enligt mig. 

Hitta en överenskommelse kring vad som är arbetsro.
Jag tycker att det kan räknas som tyst i ett klassrum även om eleverna pratar med varandra, om det är under behärskade former. Om det ska vara helt tyst ska det vara enligt överenskommelse där alla är medvetna om varför det är tyst, både lärare och elev. Givetvis gäller det också att hitta en överenskommelse om vad som är arbetsro. 


Ljud är olika för olika öron

Jag har under åren som jag jobbat i särskild undervisningsgrupp haft flera elever som är ljudkänsliga. Under skoldagarna har de använt sig av hörselkåpor både i och utanför klassrummet. Jag har lärt mig att ljud kan uppfattas väldigt olika av olika personer och att vi är olika känsliga. Ljud kan till och med upplevas som ett hot, något som är skadligt.

Det har funnits tillfällen då jag tyckt det varit tyst och ändå har dessa elever reagerat på att det varit för mycket ljud. Alla elever är givetvis inte känsliga för ljud på det här viset men det är viktigt att tänka på att vi upplever ljud på olika sätt och att vi har väldigt olika behov när det gäller ljudnivå för att kunna jobba. Ljud kan ju också stimulera kreativiteten för de som t ex klarar av att lyssna på musik samtidigt som de jobbar.  

Man måste lära sig att behärska tystnaden.
En viktig sak är alltså att i gruppen bli överens om vad som är tystnad och vad som är rimlig ljudnivå för att respektera varandras begränsningar och behov.  Att prata om tystnad och arbetsro och om hur vi vill ha det tillsammans med eleverna och att lära ut att tystnad kan vara väldigt skiftande är alltså en klok väg att slå in på. Tystnaden är en komplex företeelse. Det är inte bara att vara tyst. 


Att behärska tystnaden

  • Tystnad när någon annan talar eller har ordet. Tystnad av respekt till en annan person som framför något.
  • Tystnad som en metod för att för att höra annat och uppleva saker man inte hör annars. Prova att gå ut på skolgården när ingen annan är där. Var tyst. Lyssna. Upplev.
  • Tystnad när du som lärare låter en elev samla tankarna för att formulera sitt svar istället för att ge svaret för snabbt eller att för fort ge frågan till en annan elev.
  • Tystnad i högläsning eller i en redovisning, som en konstpaus…..

… för att låta orden sjunka in….  

…lämna plats för eftertanke…

… och skapa en bild eller ge extra tyngd åt orden som just uttalats.  

  • En överenskommelse om att det ska vara helt tyst, t ex när alla ska fundera själva över en sak innan de diskuterar med kompisar, skapar ett lugn inför själva diskussionen.
  • Läraren som är tyst för att få uppmärksamhet och få eleverna att tystna  och bli uppmärksamma istället för att hojta om att det ska vara tyst. Funkar utmärkt att lära ut till elever som står inför samma situation!
  • Tystnad som paus och återhämtning. Ibland händer det att vi tar en helt tyst paus i klassrummet. Tanken är att man i tystnaden ska få vila, hämta energi, rensa tankarna eller fokusera och tänka igenom något.  

Tystnad kan alltså innebära många olika saker. Jag tycker som du redan har förstått det inte alltid är eftersträvansvärt att ha det helt tyst i klassen men samtidig är tystnaden som sagt en ovanlig företeelse för många idag, värd att uppleva för alla. Själv fascineras jag varje gång jag kliver in i en vindstilla småländsk skog och tystnaden liksom trycker mot trumhinnorna. Jag blir avslappnad så mycket att det kittlar i ryggmärgen. Det är en upplevelse.


Överenskommelse och träning

När vi pratar om att det ska vara tyst i klassen är det enligt mig viktigt att vara överens om vad vi menar med tyst och att vi motiverar varför det ska vara tyst. Tystnad kan kan vara mycket och det krävs träning för att kunna behärska den.


Att diskutera

  • Hur upplever du arbetsron i dina klasser?
  • Finns det något du skulle kunna göra för att förändra nuvarande situation?
  • Hur skulle du kunna involvera eleverna i arbetet?

 

Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *