Träning i lässtrategier på gång!

Lässtrategier

Efter att ha tagit del av reslutatet av PISA kring svenska elevers allt sämre läsförståelse har vi på Spången börjat diskutera vad vi kan göra för att bryta den negativa trenden.  Det har lett till att jag har startat terminen med att repetera och träna läsförståelsestrategier med mina elever. Jag har valt att träna eleverna genom att använda RU (reciprokal undervisning).

Egentligen är strategierna inte nya för eleverna, vi har tränat läsförståelse med stöd av dem tidigare men nu tränar vi på att använda strategierna på ett medvetet plan och vi gör det systematiskt genom att använda begrepp för det vi gör.

Redan vid vårt första samtal om vilka lässtrategier ungdomarna använder för att förstå vad de läser insåg jag att jag gjort rätt . Flera elever har en begränsad verktygslåda med användbara strategier och många använder en eller flera strategier men är inte fullt ut medvetna om vad de gör och varför.

Efter att ha betat oss igenom en hel del noveller i rollen som upptäcksresande, detektiv, reporter och nyhetsuppläsare är det också tydligt att jag behöver träna många av eleverna specifikt i förmågan att läsa mellan raderna.

Under strategiträningen har jag blivit mer och mer övertygad om att detta är ett arbete där alla lärare måste vara delaktiga utifrån sitt ämnes specifika karaktär.  Därför har jag också lovat mig själv att jag inom varje arbetsområde i so hädanefter ska ha specifik strategiträning utifrån de texter, filmer och annat vi möter i undervisningen.

Share Button
Om författaren
Förstelärare Spångholmsskolan | annica.eldh@svedala.se

Legitimerad lärare i åk 3–9 i svenska, historia, religion, samhällskunskap och geografi. Arbetslagsledare för arbetslag 7–9.

6 reaktioner på ”Träning i lässtrategier på gång!”

  1. Jag och mina elever arbetar mycket med att tillsammans utveckla lässtrategier. Dina kort med hjälpfrågor utifrån “LÄSFIXARNA”, har du gjort dem själv? Är mycket intresserad av dem för det blir så tydligt för eleverna om de har dem till hands. Jag tar tacksamt emot tips :-).

    1. Jag har gjort korten själv men jag har inspirerats av många olika modeller för att hitta rätt nivå och vettiga begrepp att använda med äldre elever. Efter att ha jobbat med korten ett tag måste jag dock redigera dem utifrån tankar och idéer jag fått i arbetet med eleverna.
      Barbro Westlunds bok “Att undervisa i läsförståelse” och “Tankens mosaik”, Zimmerman och Keene, ger en bra grund om du vill skapa kort att använda med eleverna. Lycka till!

      1. Ja, jag arbetar på högstadiet så jag behöver också anpassa för att hamna på rätt nivå på begreppen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *