Träna uthållighet

Jag har under en tid försökt utveckla mina elevers inställning till lärandet. Jag vill att mina elever ska förstå att de måste anstränga sig för att bli bättre på något. Mina elever ska ha förmågan att ta sig an nya utmaningar och att ha tålamod och uthållighet att fortsätta i sitt arbete trots att de ibland misslyckas och inte förstår.

Carol Dwecks forskning kring mindset visar att kunskapsinlärning har väldigt lite med intelligens att göra. Det handlar om uthållighet och elevens förmåga att ta sig sig an nya utmaningar. När man har ett dynamiskt mindset ser man misstagen som en del av lärandet, man orkar anstränga sig lite mer, och man utvecklar förmågan att växa av konstruktiv feedback. Det har även visat sig att intelligensen ökar hos individer som använder sig av ett dynamiskt mindset eftersom hjärnan förändras när man vågar utmana sig själv i sitt lärande. Här kan ni se ett tedtalk där Carol Dweck beskriver kraften att tro att du kan bli bättre. I den här bloggen beskriver jag hur jag tränar mina elever i uthållighet och förmågan att inte ge upp.

Jag använder mig av ett dynamiskt mindset i all min undervisning, men eftersom jag konstaterat att just uthålligheten och tålamodet är förmågor som eleverna behöver träna så har jag valt att ta det en steg längre. En matematiklektion i veckan fokuserar vi på vårt mindset. Det primära målet med lektionen är att eleverna ska öva förmågan att inte ge upp och att de ska utmana sig själva. Vilken strategi har eleverna när de inte förstår?  Jag har i förväg gjort uppgifter till eleverna som jag vet att de behöver lite extra träning på. Jag har alltid ett exempel på tavlan, så strategierna kan vara att läsa uppgiften en gång till, titta på tavlan efter exempel, fråga den du sitter bredvid, gå igenom tidigare uppgifter eller hoppa över till nästa uppgift. Det viktiga är att inte fastna i uppgiften eller att ge upp. Det var flera elever som tyckte att det var jobbigt i början men när de blivit mer bekväma med lektionsupplägget och metoden märkte jag att eleverna verkligen gillar att utmana sig själva.

Fördelen med detta arbetssätt är att alla elever kan utveckla det. Alla elever kan lära sig att förbättra sin uthållighet men det tar tid och kräver hårt arbete från både elever och lärare. Det är dock väl investerad tid eftersom erfarenheterna visar att  ett dynamiskt mindset är ett bra verktyg för höja måluppfyllelsen för eleverna.

Mitt eget mindset

En av mina utgångspunkter är att jag som lärare ska vara en förebild för eleverna och bidra med inspiration till dem om hur jag förhåller mig till kunskap. Därför är jag övertygad om att mitt eget mindset är viktigt för att jag ska öka möjligheterna för mina elever att utveckla ett dynamiskt mindset. Jag berättar ofta för mina elever att jag utmanar mig själv och testar nya metoder. Att jag alltid strävar efter att göra mitt bästa och att jag utmanar mig själv att våga testa nya saker och nya metoder. Jag vill visa eleverna att utmaningar  och nyfikenhet är positiva för lärandet, inte bara för dem utan även för mig. Jag berättar även om när jag själv misslyckats med nya saker och vad jag lär mig i den processen. Jag delar med mig av mina egna erfarenheter och mina egna ansträngningar i den ständigt pågående lärprocessen.

Avslutningsvis

Målet är att eleverna ska lyckas eftersom de arbetar hårt och inte ger upp. Beröm processen i form av framsteg och handling istället för enbart resultatet. Det stärker deras självförtroende och ger en positiv bild av skolan.Mina elever ska lämna skolan med en bred repertoar av inlärningsförmågor, vilja, klokhet och beredskap att undersöka och hitta på nya saker.

Ett hinder för att uppnå detta kan vara att ge upp för snabbt när man ställs inför nya utmaningar. Därför är jag övertygad om att förmågan att öka elevernas tålamod och uthållighet är avgörande för att kunna nå de övergripande målen. Att tidigt under skoltiden lära sig att uthållighet är en positiv förmåga kommer många elever även att ha nytta av i övriga livet. De lär sig att allt är möjligt och att de själva har redskapen för att kunna lösa problem.

Att diskutera

  1. Hur påverkar du gruppens eller klassens mindset och syn på sig själv?
  2. Hur ger du elever strategier för att påverka sin syn på det egna förmågan att lyckas?

 

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *