Tittar vi på fel ställe?

Det har länge varit min bestämda uppfattning att den stängda klassrumsdörren är en av skolans mossigaste traditioner och en viktig orsak till att det tar så lång tid för förändringar att få fäste i skolans värld. Att man kunnat arbeta i samma byggnad, med samma arbetsuppgifter, men nästan helt utan insyn i varandras arbete har säkerligen varit en bromskloss för allt vad utvecklingsarbete heter.

I vårt arbete med BFL har vi öppnat dörrarna på Röda skolan. När vi nu provar nya metoder och tekniker finns en kollega i rummet för att observera och ge feedback. Detta har lett till att jag på en dryg vecka har varit inne hos fyra kollegor och fått se dem in action. Det har varit mycket lärorikt att se deras styrkor som lärare, men också att fundera över vad i deras lektionsupplägg som kunde förbättras. ”Så här ska skolutveckling bedrivas i framtiden!”, tänkte jag.

Därför var det en besvikelse att läsa professor Robert Coes artikel Classroom observation: it’s harder than you think. Coe redogör för forskning som visar att klassrumsobservationer inte alls är så effektiva som man kanske skulle vilja tro, eftersom vi lärare är för dåliga på att observera. Vi kan helt enkelt inte skilja bra undervisning från dålig när vi ser den.

Jag sätter vanligtvis stor tilltro till forskning och vetenskap, men i det här fallet är det något som skaver. Feedback är ju bevisligen effektivt för eleverna, så varför skulle det då inte vara det för lärare? Jag funderar på om det kan vara så att vi tittar på fel ställe. När vi observerar en lektion gör vi kanske misstaget att titta på läraren, när det i själva verket är eleverna vi borde observera. Det är bara att erkänna att jag själv gjorde samma miss, där jag satt och iakttog mina kollegor. Det är elevernas lärande vi sysslar med. Inget annat. Om eleverna uppnått vad vi tänkt oss, har det varit en bra lektion, alldeles oavsett vilka metoder som använts. Och så den smärtsamma insikten: Om eleverna inte uppnått det som var avsikten med lektionen har det varit en dålig lektion, alldeles oavsett hur bra jag som lärare tyckte att den kändes.

Share Button
Om författaren

En reaktion på ”Tittar vi på fel ställe?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *