Tionde ronden

Träd
Foto: Anders Bern

Nyligen genomförde NO/SO/svenska ett arbete kring “Hållbar utveckling”. Vinsterna med att arbeta tematiskt är många. Framför allt tror jag att det skapar en spännande och varierande undervisning för eleverna. Jag gillar skarpt när eleverna kommer på det klara med hur olika ämneskunskaper hänger ihop och får ett meningsfullt helhetsperspektiv. Jag ser det som viktigt att dela med mig av hur jag drämde till i tionde ronden.

SO och NO tog genast tag i faktabitarna kring förnybara energikällor, vattenfrågor, global uppvärming och försurning av naturen. Själv kom jag  att tänka på ett sommarprogram jag nyligen lyssnat på i hängmattan. Det skulle man kanske kunna använda som någon slags introduktionsföreläsning? Frågan var bara om eleverna skulle orka lyssna så länge. Oron var helt obefogad och poddlyssnandet blev en hit. Johan Rockströms föresläsning landade djupt i eleverna och gjorde avtryck. Likaså gjorde programmets illustrerande musik. Det bjöds  t ex på Dire Straits med Water Of Love och Bruce Springsteen och The E Street Band med This Land Is Your. Eleverna fick mersmak på temat. Programmet ligger förresten kvar och jag rekommenderar dig att gå in och lyssna!

I sitt sommarprogram jämförde Johan Rockström, professor i miljövetenskap, människans situation på jorden med en boxningsmatch. I denna har mänsklig­heten rond efter rond pucklat på den tålmodiga planeten, så att gränserna för vad vår jord tål är uppnådda. Nu står vi inför tionde ronden och därmed risken att jorden slår tillbaka.

Övergiven bil
Foto: Anders Bern

I just den ronden, den tionde, befann sig klassen när vi gick över till skönlitterär läsning. Att hitta något som knöt an till temat var alls inte lätt. Det goda valet föll till slut på en novellbok av Erik Sandberg från Liber. Här hittade jag flera texter med kopplingar till “Hållbar utveckling” t ex Skytrain One (klimat och klimatförändringar) ,Vatten över huvud taget (vatten, vattenkonsumtion, sociala frågor), Tonårsvulkanen (konsumtion, sociala frågor, mm) och Sälen, björnen, kräftan (miljö och klimat)

Novellens fördelar är många. Jag uppskattar att man under kort tid kan få igång en diskussion där alla är med. Ingen elev kommer till skolan utan att ha läst, utan alla hakar på i klassrummet. Det har jag aldrig upplevt med romaner. Speciellt inte i stora klasser. Novellen passar också utmärkt för att läsa tillsammans och därefter bearbeta gemensamt. Jag skulle vilja uttrycka det så att det är något gemytligt med novellen oavsett innehåll och tema. En tillsammanstanke! Givetvis kan eleverna också läsa tyst, men om ett innehåll ska diskuteras är eleverna aldrig färdiga samtidigt. Därmed tappar texten också sitt magiska grepp om läsaren och budskapet riskeras. Att dela upplevelser av en text är stort. Jag kan i egenskap av lärare själv tänka högt och modellera hur vi går in i novellen, utmana eleverna till att tänka själva, ställa frågor, göra inferenser, pröva olika tolkningar och därigenom utveckla ett fortsatt lärande. Det känns bra!

De fyra novellerna satte läsandet i ett sammanhang, gav förförståelse och ett kanske lite vidare syfte än mycket annat vi läst. Det blev så att säga “läsning för läsupplevelsen” i två veckor. Varje novell hade en liten ingress med ett par frågor innan novellen tog vid. Här kände jag och eleverna igen oss i Spågumman.

Bokens diskussionsfrågor efter varje novell, var också något jag uppskattade. De var alla av du-karaktär och frågor av den typen tycker jag engagerar eleverna lättare och får dem att tänka till. “Tänk dig att du är xx, om du fick xx, hur är din xx, osv.” Det öppnar också upp för att eleverna kan koppla på sina egna unika erfarenheter och tankar kring det lästa, vilket givetvis bidrar till att skapa en så livlig och givande diskussion som möjligt.

En skrivuppgift kändes också angeläget att få in i arbetsgången. Jag passade på att träna eleverna i argumentation och texttypen argumenterande text. Det blev små insändare som förhoppningsvis gav eleverna förståelse för sin egen makt att åstadkomma förändring för en hållbar utveckling.

Slutligen var det dax för slutuppgiften. Denna genomförde de tre ämnena tillsammans. Vi kallade uppgiften “Hållbar utveckling- framtidens nyheter” Eleverna fick förflytta sig 50 år framåt i tiden. “Den hållbara utvecklingen har tyvärr inte visat sig särskilt hållbar, utan olika klimatförändringar och konsekvenser av dessa har inträffat, dvs något negativt för miljön har skett.” Vad fick eleverna själv välja. Deras uppgift var att i grupper fördjupa sig i ett område och spela in en nyhetssändning ”från framtiden” som berättade om denna händelse. Resultatet blev många nyhetssändningar i klassen. En av dessa kan du titta på  här:

Att diskutera

  • Hur har du arbetat med “Hållbar utveckling”?
  • Ibland känns det jäktande med ämnesövergripande arbete. Hur hanterar ni det i ditt arbetslag?
  • Novellen lämpar sig bra i ämnesövergripande arbete. Finns det fler teman där den passar in?
Share Button

13 reaktioner på ”Tionde ronden”

    1. Ja, “roligt” är faktiskt ännu ett bra ord att beskriva den med. Jag menar, något som engagerar blir i slutändan för det meta något riktigt bra. Just så var det! Önskar mig fler novelltemaböcker!

  1. Boken är väldigt spännande och innehåller många dimensioner av människors värld. Bra grund för diskussioner med nyanserade och komplexa mäniskoporträtt.

  2. Mycket intressant! Gillar boken skarpt och kommer definitivt att använda den i min undervisning. Den öppnar upp till många idéer att arbeta ämnesövergripande. Kul att ta del av ditt lyckade projekt Lisbeth!

    Denna bok vill jag rekommendera till alla lärare!

  3. Novellboken du syftar på, visst är det “Läs och diskutera!” du menar? Den är toppen! Roligt att läsa om ditt upplägg.

Lämna ett svar till Anna Blomqvist Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *