Time Timern skapar trygghet och arbetsro

“Hur mycket tid är det kvar?”

Den frågan får vi ofta. Det är alltid viktigt att hålla koll på sin arbetstid. I våra fackföreningstidningar skrivs det mycket om det och det är viktigt för barnen också, men av andra anledningar kanske. Våra tidsbegrepp är ofta för abstrakta och i årskurs 1 kan många barn inte klockan än, eller har inte så god tidsuppfattning.

I mitt första blogginlägg för terminen vill jag slå ett slag för ”Time Timern”.

Förra läsåret i årskurs 1 hade jag en elev som ofta ställde den här frågan. Hen blev orolig på eftermiddagen och undrade när dagen var slut. För att göra eftermiddagslektionens längd mer begriplig och tydlig köpte jag en “Time Timer” och satte framme vid tavlan.

Vad är Time Timer?

Time Timer är ett visuellt tidshjälpmedel, där en röd skiva försvinner allt eftersom tiden går. Man kan ställa in tiden i spannet 1-60 minuter och man drar tidsplattan till önskad tid. Klockan går tyst och finns i olika storlekar. Vi har den stora, L,  som lätt kan ses av hela klassen, men den finns i medium och pocket och kan med fördel användas som hjälpmedel för enskilda elever.  När tiden är ute hörs en ljudsignal. Ljudet går att stänga av om man önskar. Jan Rogers uppfann Time Timern på 90-talet, då hennes egen dotter växte upp och hade svårt att förstå tidskonceptet.

Arbetsro och trygghet

När eftermiddagens förväntade arbetstid blev tydligare för min elev, blev hen också tryggare och kunde fokusera bättre på vårt arbete  i klassrummet. Jag kunde peka på timern, när jag såg att hen sökte mig och hen kunde fortsätta sitt arbete. Oron släppte och vi började använda timern på andra sätt också.

Time Timern kan ge en känsla för hur länge en arbetsuppgift ska pågå eller när något ska hända. Vi utarbetade ett arbetssätt med Time Timerns hjälp, vilket vi fortfarande använder nu i årskurs 2. Jag ställer in tiden eleverna förväntas arbeta med en uppgift. Det kan tex vara 10 minuters pararbete. När sedan signalen ljuder, ska all aktivitet avstanna,  Samtal tystnar, pennor läggs ned och fokus är framåt.  På det här sättet behöver jag inte höja rösten och bryta samtalet, utan signalen betyder att det är dags att LYSSNA. Det kan sedan vara att det är dags att gruppera sig i större grupper, avsluta arbetet och plocka undan eller att det är något jag vill förtydliga, gå igenom eller bara att de ska arbeta vidare.

Time Timern hjälper övergångarna mellan olika aktiviteter att bli smidigare och den hjälper till att begränsa och hålla ut en aktivitet. Det har hos oss skapat en lugnare arbetsmiljö och mer studiero. Många kan annars blir oroliga och fråga både oss pedagoger och varandra om hur lång tid det är kvar, när vi ska äta, när fritids börjar osv. Då tappar både de själva och klasskamraterna fokus och koncentration. Med Time Timern vet eleverna förutsättningarna och hur länge de förväntas arbeta. Vi ser tecken på att fler tar ansvar för sitt arbete, då de ser att tiden faktiskt går.

Vi är flera kollegor på skolan som använder Time Timern på olika sätt. Den finns också digitalt på en del skolsidor på nätet och då kan timern visas på tavlan med hjälp av projektorn. Ett annat sätt som vi använder timern på är att öka koncentrationen på en arbetsuppgift under en viss tid. Barnen ska exempelvis vara klara med ett moment ”innan det röda är borta”. Det får en del att fokusera bättre och få sitt arbete gjort. Det blir tydligt vad vi förväntar oss av dem och det får dem att känna trygghet.

Glömmer en ibland frågar barnen om vi inte kan sätta timern, så de vet hur länge de kan arbeta med ett moment. Så småningom kommer de själva kunna planera och disponera sin tid, men än så länge är det ett bra hjälpmedel.

Jag har också använt appen “Pratklocka”, som fungerar som en Time Timer, för att konkretisera en elevs individuella paus och arbetspass. Den finns som app till telefon och surfplatta.

Timstock

Timstock är en variant på Time Timer. Den finns som app och den har jag provat både i skolsammanhang och privat, för att exempelvis visualisera hur tiden går när man spelar spel eller när man har en tid att passa. Timstock finns också  som fysisk klocka, men den är ganska dyr. Jag tycker inte Timstock är lika tydlig för yngre barn, men fungerar bra på äldre. Man får prova vad som fungerar bäst för varje individ eller grupp. Här ställer man in tiden med hjälp av knappar och en rad med lysdioder slocknar efterhand tiden går. Tidsspannet är större och man kan ställa in tiden mellan 1-300 minuter.  Även här ljuder en signal om man vill.

Att diskutera
  1. Använder du dig av något tidshjälpmedel med eleverna och i så fall hur?
  2. Vilka vinster eller farhågor kan du se med Time Timern eller Timstock?
  3. Kom fram till ett tillfälle i din undervisning, där en elev kan vara hjälpt av timern och prova! Utvärdera tillsammans med dina kollegor och dela med dig av goda exempel.
Share Button

En reaktion på ”Time Timern skapar trygghet och arbetsro”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *