Tillgänglighet och struktur

Att få undervisningen utmanande och ge eleverna som siktar mot betyget A samtidigt stötta elever som kämpar för att nå ett E. Att göra undervisningen tillgänglig för alla är svårt, om ens möjligt. Både ge elever med språkstörning undervisningen i kort, enkel och lugna takt samtidigt som eleven med ADHD retar sig på och tappar koncentrationen när det inte är rappt, snirkligt och gärna kryddat med nya spännande ord som väcker nyfikenheten. Ge den som behöver lära genom att höra det som ska undervisas berättas med inlevelse och sammanhang och den som behöver en kort, men tydlig instruktion för att sedan träna långe i egen takt och eleven som provar en gång, redan kan och behöver mer utmaning. Ständigt försöker jag välja nya sätt att lyckas nå alla. Valet för terminens teknikområde föll efter mycket funderande på att skapa en egen plattform i Google Sites där allt material skulle finnas tillgängligt.

Teknikområdet var uppbyggt på en struktur där varje vecka bestod av ett teoriområde, som sedan testades genom självrättande googleform i slutet av veckan, en praktisk del där olika arbetsuppgifter skulle utföras av eleverna själva och en skrivuppgift som löpte som en processkrivning under arbetsområdet. Allt från planering till fakta, länkar och stödmaterial ville jag låta eleverna ha tillgång till under hela arbetets gång. Det fanns mycket bra material på både youtube, code och scratch, men det blev lätt att mycket tid gick till spillo då eleverna hade svårt att hitta det som var relevant och på rätt nivå. Jag samlar därför alla länkar på classroom, men det har sina nackdelar. Ju mer jag lägger in desto svårare för eleverna att hitta rätt material när alla arbetar i sin egen takt i de praktiska uppgifterna. Elever som har svårt hittar inte vad de ska.

Jag valde därför att skapa vår site . Det började som en tanke att bara användas när vi läste programmering i tekniken. Kanske kunna bli ett samarbete mellan skolor.  Upplägget för undervisningen var förutom ren programmering även att eleverna skulle få undervisning om vad teknik, tekniska system och lite teknikhistoria med kort repetition av de fem enkla maskinerna. Så då hamnade det också på siten. På siten blev det lättare att lägga upp en struktur med flikar för olika områden, bättre möjligheter för bildstöd och att infoga olika typer av media. Då jag ville att även föräldrar skulle komma åt den har jag gjort vissa bitar publika.

Varje vecka läste vi teori t ex datorns delar och funktioner. En sammanfattning publicerades på siten. Där la jag också ut övningstest som eleverna kunde testa sina kunskaper inför fredagens förhör. Jag märkte snabbt att detta användes flitigt. Mer två tredjedelar av klassen hade varit inne och övat minst en gång under den första veckan, vissa upp mot 10 gånger, trots att de hade alla rätt efter bara tre. På fredagens test (som inte var identiskt) gick det mycket bra för de allra flesta. Jag visade utan att visa namn att jag kunde se ett samband mellan om man övat på sites och resultatet på fredagens test. Veckan efter var det bara en elev som inte varit inne och övat. Det verkade fungera. När vi arbetade med den praktiska uppgiften att förstå hur man kan programmera arbetade vi med scratch. Alla moment la jag efterhand upp på vår site. När eleverna sedan som slutuppgift skulle skapa ett eget spel i scratch kunde en stor del av eleverna som brukar behöva stöd med att hitta arbeta självständigt med hjälp av vår site. Jag började ångra att jag tänkt så smalt och skapat sidan bara utifrån ett område i teknik. När jag ser hur flitigt eleverna använder sidan och hur mycket  mindre tid jag får använda på att försöka hinna med alla utsträckta händer i klassrummet så är jag väldigt nöjd med mitt val. Kanske blir det fler sites så småningom.

Att diskutera:

  • Hur gör du för att skapa tillgänglighet och struktur?
  • Vad är du extra nöjd med av terminens arbete?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *