The Eye of the Wave… Ett socialt experiment i klassrummet

Ibland funderar jag över hur himla repetitivt mitt arbete är inom vissa områden. Särskilt när man vid terminsstart ska gå igenom kommande 20 veckors arbete. Men det finns de där arbetsområdena som man helt enkelt inte kan släppa även om man genomfört dem en miljard gånger tidigare. De tar liksom aldrig slut och de är aldrig riktigt likadana från år till år. Här kan du läsa om ett av mina arbetsområden som i år kanske känns mer aktuellt än någonsin tidigare.

När jag var en liten knott och kom hem från skolan var det ganska skönt att slå på tv:n en stund. På den tiden var utbudet galet begränsat, vilket jag idag i är ganska tacksam över och UR var en av de tv-program som sändes. Hade jag inte fastnat framför UR eller bara zappat planlöst hade aldrig idén till detta tema sett dagens ljus. Två program fastnade. Ett av programmen hette The Eye of the Storm. Det andra var en knapp timmes lång tv-film som hette The Wave. Jag minns dessa program för de fick mig att tänka. De skiljde sig från det vanliga tv-bruset och när jag väl som lärare såg om dessa program så märkte jag att de fortfarande fick mig att fundera över hur vi människor fungerar. Även om programmen är helt oberoende av varandra så utgör de båda en komplexitet och områden väl värda att kombinera och utnyttja i klassrummet. De hör liksom ihop. Jag har arbetat med temat i engelska och alltid retat mig på att inte utnyttja möjligheten att länka temat med so-ämnet. Det vore bara logiskt. Nästa utmaning…

Båda programmen utgår från sociala experiment genomförda av lärare med elever under lektionstid. Det ena området handlar om rasmotsättningar och det andra om fascism. Det kan väl inte vara så att vi människor tänker, gör och fungerar så 2017? Vi vet väl bättre? I detta blogginlägg berättar jag om tv-programmen och själva idén som helhet för att i nästa grotta ner mig i arbetet med temat i klassrummet.

The Eye of the Storm

A wake up call for all ages, this best-selling program teaches about prejudices using a dramatic framework. It provides an examination of the realities of discrimination as experienced by actual students in the classroom of third grade teacher, Jane Elliott, whose demonstration shows how quickly children can succumb to discriminatory behavior.

 http://www.janeelliott.com/

Efter mordet på Martin Luther King bestämde sig läraren Jane Elliott för att skapa en situation i sitt klassrum där hennes tredjeklassare fick uppleva hur det kan kännas att bli diskriminerade. För henne räckte det inte att hennes elever i stor utsträckning kunde skilja på rätt och fel. En sak att säga det rätta men en annan att faktiskt mena och förstå det. Hon bestämde sig för att använda sig av elevernas ögonfärger för att särskilja dem åt och skapa en hierarki inom klassen.

Blåögda är bättre än brunögda och sedan bytte hon perspektiv så att brunögda påstods vara bättre än blåögda. Hon genomförde experimentet med obehaglig finess och skapade under två dagar ett mikrokosmos i sitt klassrum.  Värt att notera är att under experimentet kunde Elliott se det behavioristerna B.F Skinner och Ivan Pavlov tidigare upptäckt kring positiv förstärkning. Elliotts elever, som under perioden var längst ner i hierarkin presterade sämre samtidigt som eleverna högst upp i hierarkin presterade bättre än de vanligtvis tidigare gjort.

Vilken fantastisk möjlighet att utnyttja detta experiment eller åtminstone tankarna bakom det i ett klassrum i Sverige 2017. Experimentet har reproducerats, ändrats och testats i många olika klassrum runt om i världen, även här i Sverige men för Jane Elliott har det blivit ett livsverk. Frågan är bara hur man anpassar ett experiment genomfört 1970 till dagens svenska ungdomar? Är det möjligt och i så fall på vilket sätt?

När jag genomför temat med mina nior använder jag mig av dokumentären A Class Divided från 1985 där elever som deltagit i experimentet träffas 14 år senare. Detta eftersom dokumentären diskuterar fenomenet som sker under experimentet men även visar när Jane Elliot genomför ett liknande experiment med fångvaktare.

http://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/class-divided/

The Wave

The Third Wave var ett socialpsykologiskt experiment med syfte att demonstrera hur en fascistisk rörelse kan uppstå. Experimentet utfördes under en vecka i april 1967 på Cubberley High School i Palo Alto i Kalifornien av historieläraren Ron Jones sedan han inte kunnat förklara hur nazirörelsen kunde uppstå i 1930-talets Tyskland.

https://sv.wikipedia.org/wiki/The_Third_Wave

Experimentet The Third Wave som sedan ledde till boken The Wave av Morton Rhue (Tod Strasser), till tv-filmen The Wave och den tyska långfilmen Die Welle tar upp hur en fascistisk rörelse kan uppstå. Den öppnar även upp till en rad olika infallsvinklar intressanta att diskutera med en klass. Ett viktigt område är lärarens roll i klassrummet. Mer om detta i nästa blogg. Boken The Wave handlar om hur historieläraren Ben Ross, under en av sina lektioner som handlar om Andra Världskriget får en fråga som han helt enkelt inte kan svara på. Andemeningen i frågan handlar om hur en minoritet kan få så stor genomslagskraft att majoriteten följer med… Experimentet genomförs med liknande finess som Jane Elliotts. Utan att gå in för mycket i detaljer skapar Ross en känsla av elitism i sitt klassrum som senare spårar ur.

Första gången jag läste boken The Wave i en klass förstod jag inte riktigt dess potential. Jag var ny i yrket och gillade historien men skrapade bara på ytan. Jag hade inte tänkt tanken på att kombinera den med Jane Elliotts experiment. Det kom flera år senare. Jag minns dock att jag blev frustrerad över elevernas övertygelse om att det idag inte hade gått att genomföra ett liknande experiment. I min nästa blogg får du läsa om hur arbetet med detta tema utvecklats genom åren och hur det genomförs i engelskundervisningen idag.

Att diskutera:

  • Hur många av dina ordinarie arbetsområden skulle du med fördel kunna ämnesintegrera men av olika anledningar har valt bort?
  • Elliott förstod att teorin inte skulle räcka för att få sina elever att verkligen förstå. Inom vilka områden i dina ämnen ser du liknande problem och hur gör du för att hjälpa eleverna till större förståelse?
Share Button
Om författaren

En reaktion på ”The Eye of the Wave… Ett socialt experiment i klassrummet”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *