Tematiskt bokstavsarbete

I år har jag en etta igen och varje vecka arbetar vi med en ny bokstav. Vi försöker göra mer av det annars lite stela bokstavsarbetet, ja vi försöker göra så mycket vi bara kan på just den bokstaven tex  ”1B:s tokiga alfabetsbok” – långa textsamtal kring korta meningar, Grej of the day, film mm.  I det här inlägget kommer jag berätta om hur vi även knyter bokstavsarbetet till vårt tema ”Året runt i naturen”.
I kunskapskravet för åk 3 i NO står det bla: ”Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.”

 ”Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.”

Under året bekantar vi oss även med olika texttyper och vi arbetar med  Genrepedagogik och cirkelmodellen – att utmana och stötta. Eleverna är indelade i lärpar, som ett första steg i det kooperativa lärandet. Jag vill först befästa lärparen och få det samarbetet att fungera, innan lärgrupperna introduceras. Vid bordet och i samlingsringen på golvet sitter de bredvid sin parkamrat/axelkompis.

O M A S R

Vi inledde med ormar och veckan därefter arbetade vi med möss. Vi tittade på böcker och tidningar, som alla handlade om möss på något sätt: Bamse, Mushuset, Musse, Molly mfl. Under veckan läste vi flera av böckerna högt. Vi byggde gemensamt upp kunskap om skogsmusen, genom att samtala kring bilder, se på film och högläsning av fakta.  Vi tränade på ämnesspecifika ord och barnen fick i par beskriva skogsmusen. De beskrev enkelt och jag ritade på tavlan under tiden utifrån deras beskrivningar. Det blev inte så likt kan jag meddela. Alla skrattade gott. Hur skulle vi kunna göra det bättre? Vi måste beskriva mer noggrant, så Hanna förstår! Vi försökte igen och använde oss nu av adjektiv och då kunde jag rita av musen, så den faktiskt liknade bilden. Vi ritade en gemensam näringskedja där både ormen som vi läst om tidigare och musen ingick.

På bokstaven A tittade vi på olika träd runt om skolan- alm, al mfl. Vi jämförde löv och lärde oss om trädets delar, sjöng Majas alfabetssånger och frotterade löv (gnuggade av) ute på skolgården till vårt höstträd inne i klassrummet. Vi ritade och målade även trädets livscykel.

Vi använder oss ofta av Widgit Online och för att jämföra, göra livscykler, tankekartor, årshjul mm.

Förra veckan var det dags för bokstaven S och vi lärde oss mer om snigeln och snäckan. Trädgårdssnäckor finns det gott om på skolgården, så de kunde barnen studera noga. Skogssnigeln hade de alla mött i skog och mark. Vi tittade på likheter och skillnader och lärde oss delarna på djuren.

Berättande och beskrivande text

På tavlan hade jag ritat upp en enkel berättelsekarta. Vi berättade tillsammans en saga barnen redan var förtrogna med;”Rödluvan och vargen” och jag fyllde i berättelsekartan under tiden. Vi pratade om aktör/deltagare och beskrev miljön. Vad ser/hör du? Vad händer och vilka problem uppstår? Hur löses problemen?

Därefter ritade jag upp en ny berättelsekarta och tillsammans fyllde vi i den med klassens tankar om vad berättelsen skulle handla om. Aktören var givetvis en snigel.

Textstöd för berättande text med “bläddran” i mitten.

 

I ringen författade vi sedan tillsammans berättelsen utifrån kartan. Vi öppnade en lucka i taget och skrev ner vår saga. Jag skrev för hand i bläddran under tiden som barnen i par formulerade meningarna. När vi öppnat alla fyra luckor, var det dags att läsa hela sagan. Klassen var överraskade över att de så enkelt skrivit en hel berättelse. Det var deras första gemensamma saga. Det kommer bli många fler i grupp, par och enskilt genom åren. Vi avslutade med att illustrerade sagan genom att dela upp ett A4 papper i fjärdedelar och rita utifrån berättelsekartans stödord/bilder.

Den här veckan fortsätter vi med räven och vi ska bekanta oss med “sexfältaren”, källor och källkritik. Vi utgår även här från bilder, faktaböcker, berättande och film. Vi kommer också läsa fabler, prata om ordspråk och talesätt där räven figurerar.

Det viktiga bokstavsarbetet, läs-och skrivinlärningen, sätts på det här sättet i ett sammanhang. Vi får många tillfällen att träna på bokstaven och vi ser fram emot nästa veckas bokstav.

Att diskutera:
  • Hur tänker du kring bokstavsarbetet i åk 1? Formaliserat eller går det att liva upp det lite? Sätta det i ett sammanhang?
  • Vilka miljöer utanför skolan kan ni lätt använda er av i er dagliga undervisning?
  • När och hur möter era elever de olika texttyperna i skolan?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Klågerupskolan | hanna.fredahlander@skola.svedala.se

Legitimerad lärare 1-7 i svenska, SO och bild, med behörighet i matematik och NO i åk 1-3.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *