Teknikens under i skolan

Personligt mål

Ett av mina personliga mål, som so- och språklärare, har varit att utveckla mina egna samt mina elevers tekniska förmågor. Idag har eleverna otroliga kunskaper inom det tekniska området med allt spelande, appar där de kan göra egna filmer m.m. Men vilka tekniska förmågor behöver de i sitt skolarbete? Denna fråga leder mig till nästa fråga: Vilka kunskaper behöver då jag för att mina elevers tekniska förmågor ska kunna utvecklas?

Jag har under en längre tid försökt att hitta ett sätt för mina elever att kunna filma med hjälp av sin Chromebook. Jag har pratat med kolleger och IT-pedagoger och de alla har tipsat mig om att använda mig av iPads. Bildkvalitén har varit okej medan ljudet inte har varit tillfredsställande. Fördelarna har varit att både mina elever och jag har lärt oss, den ibland mödosamma väg, hur man överför filmer och bilder från iPad till Google Drive och Google Classroom.

Elever som lärresurser

Jag trodde loppet var kört med att använda Chromebook i filmande av lärande. Men så plötsligt en dag hände det fantastiska! Vi hade i vårt lärlag en prao-elev från åk 8 från grannkommunen Trelleborg som visade mig Screencastify, vilket är ett medel som han använt i sitt eget skolarbete. Han visade mig hur man lade till verktyget i sin drive och började filma, som om han aldrig gjort annat.

Han visade fördelarna med att allt som filmas i Screencastify automatiskt sparas i sin Google drive, vilken eleverna alltid har tillgång till. Detta var precis det som jag letat efter! Men i vilket sammanhang kunde jag introducera detta fantastiska program? Det var prao-elevens sista dagar och han skulle inte hinna introducera programmet för eleverna, så nu var det upp till mig.

Teknik i geografi?

Veckan efter inledde vi vårt lärande om vad geografi är och vad vi behöver lära oss. Samtidigt funderade jag på hur vi skulle använda oss av Screencastify. I Lgr 11 finns kunskapskravet:

Eleven har kunskaper om natur- och kulturlandskap…om processer som formar och förändrar jordskorpan…konsekvenser för människa och natur.

Vi började med en brainstorming om vilka processer som formar och förändrar jordytan och då ville eleverna veta mer om naturkatastrofer. Tillsammans bestämde vi att var och en skulle skriva en text där de beskriver vad exempelvis en vulkan är och förklarar hur ett vulkanutbrott går till samt hur det påverkar människor och natur. Nästa steg blev att de skulle använda sig av informationen i sina texter för att göra en Google Presentation, vilket var nytt för eleverna. Det tredje steget blev för eleverna att göra en muntlig presentation om sin naturkatastrof.

Men Screencastify då?

Jag hade lärt eleverna att utveckla sin förmåga i sitt användande av Google Presentation, men jag hade fortfarande inte presenterat det fantastiska programmet Screencastify. Jag behövde tänka ut en situation där eleverna fick använda appen. Då kom jag på det! Eleverna skulle utifrån bilder, rubriker och texter förklara hur landskapet har gått från att vara naturlandskap till kulturlandskap. Detta skulle de göra med hjälp av egna stödord och bilderna. Parvis placerade eleverna rubriker, bilder och texter i en tidslinje. Därefter fotograferade de sin tidslinje, eller var bild för sig i rätt ordning, med sin chromebook. Detta följdes av att de lade in sina foton i en Google Presentation, vilken de i sista steget använde i sitt filmande i Screencastify.

Alla elever lyckades med sin uppgift, vissa helt självständiga och där de använde tidigare kunskaper från både mina ämnen och min kollegas no-ämnen, medan andra behövde mitt stöd av frågor för att kunna genomföra uppgiften. Jag har utvecklat min tekniska förmåga, genom att våga vara utanför min komfortzon. Det var spännande, läskigt och roligt men framför allt lärorikt! Ibland behöver vi en liten knuff i rätt riktning för att utmana oss själva i det vi aldrig trott att vi skulle klara av…..ännu.

Jag skulle vilja bjuda på ett exempel på hur mina elever har använt Screencastify:

https://drive.google.com/file/d/1erWI-EaG9P2jcPbFaTiQ44k1Ra0OTW9x/view

Nästa gång vi använder Screencastify…

Kommer vi att fotografera en bild med tillhörande rubrik i taget. Texterna kommer inte att vara med på bild, för att kunna få bilderna ännu större och tydligare. Jag kommer att visa hur användandet av muspilen kan användas för att förstärka budskapet i filmen.

Att diskutera

  • Vilka tekniska utmaningar i skolan står ni inför?
  • Hur utmanar ni er själva och era elever att utveckla sina tekniska förmågor i alla ämnen?

 Länkar

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *