Tanketavla i matematik

Tanketavla som stöd för att utveckla elevers förståelse för olika uttrycksformer i matematik

För att kontrollera att eleven har förstått innebörden av ett mattetal, t ex 3+4=7, kan ett sätt vara att be dem skriva en text och beskriva vad som matematiskt händer. T ex ”Jag har 3 kronor, du har 4 kronor, tillsammans har vi 7 kronor”.  Aktiviteten benämns i matteböcker och matematiska sammanhang som, t ex räknesaga, räkneberättelse eller räknehändelse. Det kan verka enkelt att formulera ett mattetal i ord på detta sätt men det visar sig att detta ofta är problematiskt för barn. Deras texter som har mattetalet med i inledningen av händelsen tenderar ofta att bli en saga, historia eller berättelse som på vägen tappar eller utökar sitt matematiska innehåll. Trots genomgångar och förklaringar är min erfarenhet att det är svårt att få alla att förstå vad som är viktigt att få med i räknehändelsen.

Genom mattelyftet, som jag och några kolleger på skolan deltagit i sedan höstteminen 2013, fick vi nya tips på hur man kan arbeta med räknehändelser. Då arbetade jag i en tvåa och kände att jag inte fick alla elever att lyckas med sina räknehändelser. När vi använde de tanketavlor mattelyftet rekommenderade, erfor vi att de var ett bra stöd och efterhand underlättade arbetet med räknehändelser för alla elever.

Nu arbetar jag i en etta och känner att jag har möjlighet, att med hjälp av tanketavlor, lägga en bra grund för barnens förståelse för det matematiska innehållet i ett givet tal och hur man kan koppla det till en vardaglig händelse.

Tanketavlan innehåller fyra fält för olika uttrycksformer. Ett fält är avsett för ”symboler” (siffror), ett är avsett för ”bild”, ett är avsett för ”ord” (räknehändelse) och ett fält är avsett för ”föremål” (ex bönor, pengar, klossar mm). Innan barnen kan arbeta självständigt med tanketavlorna behövs genomgångar av de olika fälten och vad som ska göras i varje fält. I nuläget arbetar barnen med tanketavlorna i mattepar men är också tänkta att användas individuellt för att analysera enskilda elevers förståelse för de olika uttrycksformerna och deras matematiska kunskaper.

Tanketavla

IMG_1364

Tillsammans med mina kolleger har vi gjort uppgifter som barnen kan använda när de arbetar med tanketavlorna. Uppgifterna är utformade så att ingångarna i tanketavlan varierar och växlar perspektiv mellan de olika uttrycksformerna. Ibland börjar man med symbolfältet, ibland med ordfältet osv…

Nedan finns två olika lösningar där uppgiften startade i symbolfältet med 5+4=9.

IMG_1347

IMG_1346

Här nedan finns lösningar där uppgiften startade i ordfältet med texten “På rasten är det två barn som hoppar rep. Det kommer tre barn till som vill vara med. Tillsammans blir det fem barn.”

IMG_1361

IMG_1360

Min upplevelse av arbetet med tanketavlorna är att den är ett bra stöd för barnen och de får en tydligare bild av vad som förväntas av dem i arbetet med bland annat räknehändelser. Den hjälper barnen att få överblick av de olika uttrycksformerna i tanketavlan och de har utvecklat sin förmåga att växla mellan dem. Den strukturera deras tänkande och har fördjupat den matematiska förståelsen för det givna talet.

Att diskutera:

  • Hur arbetar ni för att eleverna ska möta ett och samma matematiska begrepp med hjälp av olika uttrycksformer?
  • Vilka stöd i undervisningen använder ni för att eleverna ska utveckla sin matematiska begreppsförmåga?
  • Hur arbetar ni för att synliggöra sambanden mellan olika uttrycksformer?

 

Share Button

En reaktion på ”Tanketavla i matematik”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *