Talpärlor som hjälp att fördela utrymmet i gruppen

På vår skola brukar det komma en pedagog några gånger per termin och i skrivande stund är jag inte säker på hennes yrkestitel, men jag tror hon är sång- eller röstpedagog. Hon ”intar” mediateket på skolan och tillsammans med förskolebarn från olika förskolor på orten gör de olika röstövningar. Tanken bakom är att barnen ska våga göra sina röster hörda och i förlängningen handlar det om demokrati och yttrandefrihet. Att våga uttrycka åsikter och stå för dem. Detta sker på ett kravlöst sätt, som för barnen upplevs som inspirerande och lekfullt. Detta tycker jag är en bra förberedelse för barnen, som ett par år senare kommer till skolan där man förväntas göra sin röst hörd genom att bidra med tankar och idéer i både undervisningen och lekar på raster och på fritids.

Hur kan vi i skolan fortsätta jobba vidare på detta spår? På vår arbetsplats diskuterar vi från och till hur vi ska arbeta med de ”tysta” barnen. I alla grupper finns det de som tar för sig mer än andra och tar stor del av tal- och tankeutrymmet. Hur kan vi fördela detta på ett rättvist sätt, och vad är rättvist? Vill alla barn ta lika mycket plats som andra? Barn är som sagt olika och man måste ha rätt att vara introvert men jag tror också att man inte är introvert i alla situationer. Hur kan vi som arbetar i grundskolans tidigare år göra för att bryta och förhindra att negativa mönster utvecklas? Kan vi nöja oss med att säga att en passiv elev är introvert? Jag utgår från att alla vill delta i aktiviteterna i skolan, men alla känner sig inte bekväma i alla situationer. Jag tror inte att man enbart är extrovert eller introvert utan beroende på hur trygg man känner sig i situation och sällskap så agerar man därefter. Om man känner sig trygg är det lättare att delta och göra sin röst hörd. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för de tysta barnen att delta. Trygghet är en viktig faktor men också att variera undervisningen så att det skapas möjlighet för alla att delta. Det finns olika sätt att skapa tal- och tankeutrymme för alla barn i gruppen och vi använder oss av bland annat av, no hands up, EPA, miniwhiteboards och varianter av dessa.

Att höra sin egen röst varje dag

I tvåan där jag arbetar försöker vi ha olika aktiviteter där man använder rösten varje dag. Vi hjälps åt att räkna oss i samlingen varje morgon och alla får säga hur rasten har varit, hur fadderläsningen fungerat eller någon annan upplevelse som alla varit med om och kan utgå ifrån. Vi brukar inte ”passa”, men om man inte kommer på något får man betänketid medan varvet går färdigt. Man får lov att tycka samma och  ”låna” ord från någon annan. Vi skriver tankar i tankeböcker, som vi ibland delar med oss av. Det är viktigt att barnen känner trygghet i dessa sammanhang, att det finns mottagare för det de säger och att klimatet är tillåtande.

Hur kan vi då göra för att alla ska delta och bidra och få möjlighet att bidra i t ex grupparbeten där vi inte har full översikt över barnen hela tiden.

För ett tag sedan läste jag om ett sätt att fördela talutrymme vid grupparbeten med hjälp av små kort i olika färger, talkort. (Kommer tyvärr inte ihåg var jag läste det.) Varje gruppmedlem fick ett antal kort, vilka motsvarade ett antal bidrag till gruppens arbete. Gruppmedlemmarna fick i tur och ordning lägga sina kort och bidra med sina kunskaper, tankar och idéer. Jag tyckte detta lät som ett bra sätt att träna på att fördela ordet mellan varandra i gruppen, men valde att byta ut korten mot pärlor istället.

Värdefulla pärlor

När talpärlorna skulle introduceras fick barnen gå på skattjakt i klassrummet. De fick instruktioner om att leta efter något som var vitt, innehöll något i olika färger och som var ”värdefullt”. (Pärlorna låg i en vit plastmugg, eftersom de burkar med lock vi beställt inte levererats ännu.) När de hade hittat pärlorna pratade vi om att de var värdefulla och att de skulle representera barnens värdefulla tankar och idéer. Vi kom gemensamt fram till hur vi skulle använda dem, för att det skulle bli bra för alla i gruppen. När arbetet sedan satte igång var barnen ivriga att få använda sina pärlor.

 

img_0034

 

Talpärlorna introduceras i samband med ett nytt arbetsområde. Vi läser och skriver faktatexter om kroppen. Arbetet är upplagt så att barnen är i grupper om fyra barn. För att få förförståelse, läser barnen gemensamt text om kroppen i no-boken. När de läst texten gör de ett arbetsblad som är kopplat till den lästa texten. Därefter börjar deras arbete med faktatexten och det är nu de ska använda sina talpärlor. Som stödstruktur för faktatexten ska barnen börja med att göra en tankekarta över de saker de lärt sig från texten och arbetsbladet. Alla ska bidra med något till tankekartan. De lägger sina pärlor i den ordning de kommit överens om och delar med sig av sitt bidrag till tankekartan. Barnen har bearbetat informationen från no-boken två gånger, de har både läst och arbetat med texten, så de flesta kan bidra med något ur minnet. Om någon inte kommer på något kan de tillsammans med gruppmedlemmarna, titta tillbaka i texten i boken för att hitta något att bidra med. Det viktiga är att man lägger sin pärla och delar med sig av något. Vi provar oss fram och ibland räcker det med en pärla, ibland behöver gruppen fler. Vi har som mest fyra pärlor.

 

img_0033

 

img_0032

Efter några lektioner, är min upplevelse av arbetet med talpärlorna att alla barn är mer engagerade i tankekartan och faktatexterna, även de som  brukar sitta tysta eller tappa fokus från uppgiften. Jag känner också att talpärlorna bidrar till mer än jag hade tänkt mig från början. Barnen diskuterar hur lång texten är och i samband med det, funderar de t ex över hur många pärlor de behöver för att göra tankekartan. Demokratiska arbetsformer tränas, som att komma överens och turtagning men framförallt hjälps de åt med att alla ska ha möjlighet att bidra till arbetet. Vi har också tagit med oss pärlorna till ett gemensamt temaarbete i arbetslaget, där ettor, tvåor och treor bildar åldersblandade grupper. På så sätt kan fler ta del av arbetssättet och fler barn får förståelse för att deras tankar och idéer är värdefulla.

 

Att diskutera:

  • Hur tänker ni kring begreppen extrovert och introvert?
  • Hur kan höga eller låga förväntningar på barn påverka de ”tysta” barnen?
  • Kan vårt sätt att undervisa göra ”tysta” barn tystare?
Share Button

En reaktion på ”Talpärlor som hjälp att fördela utrymmet i gruppen”

  1. Mycket spännande o viktigt arbete! Medarbetaren du inleder med är sångpedagog o arbetar i samarbetet mellan förskolan-kulturskolan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *