Etikettarkiv: Vardagsnära

Matematik och samhällskunskap – synergieffekter med effektiv ränta

På introduktionsprogrammens individuella alternativ har vi, i matematiken, arbetat ett tag med bråk och procent. Detta upplevs av många elever som ganska abstrakt och lite luddigt, då det handlar om andelar och delar av olika helheter. Det handlar alltså mer om relationen mellan olika värden än om absoluta värden, vilket kräver en viss abstraktionsnivå hos elevens matematiska tänkande. När vi kommit så pass långt i undervisningen att det var dags att introducera begreppet effektiv ränta, ville jag hitta ett användbart exempel som låg nära elevernas vardag, något de verkligen kunde relatera till. Att hitta verkliga exempel med relevans ur elevernas vardag ökar motivationen och tålamodet hos eleverna och därmed sannolikheten att lyckas förstå hur detaljerna skapar ett samband. Fortsätt läsa Matematik och samhällskunskap – synergieffekter med effektiv ränta

Vår paprika blev röd!

Förra året när klassen fortfarande var en etta arbeta vi med växters livscykler. Vi läste, planterade och experimenterade. Några elever
tog också med rosenbönor hem för att fortsätta vårt arbete under sommaren. När vi sen började tvåan återknöt vi till vårt arbete och såg vad som hänt med rosenbönorna under sommaren. Vi såg foton och fick nya bönskidor. Under denna diskussion växtes nya frågor.
Kan man odla på vintern? Var finns växterna när det är snö och kallt? Är det skillnad på frön som ska växa i Sverige och på frö från t.ex. Brasilien? Vi insåg att vi var tvungna att starta en ny serie experiment. Fortsätt läsa Vår paprika blev röd!