Etikettarkiv: Tillhörighet

Elevdelaktighet = motivation, engagemang och goda relationer

Rubriken till detta blogginlägg syftar på att elevdelaktighet ger motiverade och engagerade elever med goda relationer till såväl elever som lärare. Likhetstecknet i rubriken är inte helt sant eftersom det givetvis finns flera bidragande faktorer till motivation, engagemang och goda relationer, men enligt Skolverkets skrift “Elevers delaktighet och inflytande” har delaktighet stor positiv påverkan på elever. Men vad innebär egentligen elevdelaktighet och hur kan denna utformas? Under läsåret 23/24 ska Baraskolans SKA-arbete fokusera på undervisning med eleven i fokus. I detta utvecklingsarbete ska vi arbeta med begreppen elevdelaktighet och elevinflytande. Här kommer jag främst att skriva om elevdelaktighet eftersom det är där vårt utvecklingsarbete startat.  Fortsätt läsa Elevdelaktighet = motivation, engagemang och goda relationer

Organiserade rastaktiviteter

Det finns de barn som tycker att raster är det roligaste som finns. De sitter på lektionerna och längtar ut. De vet oftast precis vad de ska göra och vem de ska göra det med. De eleverna går ut på rasten med en härlig känsla. Sen har vi de andra eleverna. De elever som inte har några självklara lekkamrater att vara med och som inte riktigt vet vad de ska hitta på. En del av dem går ut och tänker att det fixar sig. De hittar någon att vara med och vågar fråga om de får vara med. Men det finns även de som har en klump i magen bara de tänker på rasten. De har ingen att vara med och inget att göra. Så får det inte vara tycker vi på Marbäck!

Fortsätt läsa Organiserade rastaktiviteter