Etikettarkiv: Stöttning

TAKK – varför det?

Vad är TAKK?

När talet inte räcker till för att kunna uttrycka sig eller man har svårigheter att förstå det talade språket, kan en Alternativ eller Kompletterande Kommunikation behövas (AKK).

c1481aa3-bd78-4f4e-9529-1565c3bc9b7b
hej

I vår trea kommunicerar vi genom tal, bilder, föremål, skrift, kroppsspråk/gester och tecken som AKK – TAKK. TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

Jag har varit nyfiken på TAKK i flera år och funderade tidigt på om jag kunde använda det som stöttning, när jag undervisade andraspråkselever, men det blev inte mer än en tanke. Jag fick istället använda mitt kroppsspråk, gester, bildstöd som SymWriter och Pictogram, konkret material och noggrant skriva ner instruktioner mm för att kommunicera på olika sätt. Jag lärde mig också att tala långsammare och våga vänta en stund på ex ett svar. De här olika typerna av AKK har jag haft stor nytta av i min nuvarande klass.

Fortsätt läsa TAKK – varför det?