Etikettarkiv: Språkstörning

Lathund för att förstå – hjälp till självhjälp

Semantik, fonologi, pragmatik, syntax, morfologi och språklig medvetenhet. Prosodisk talstörning, utvecklingsförsening av oralmotorik, generell språkförsening, ospecificerad störning av tal- och språkutveckling- ospecificerad. Listan kan göras lång!!!! Snurrar det hos dig lika mycket som hos mig när logopeden börjar förklara? Hur var det nu….? Jag ska försöka förenkla och förklara vad som har hjälp mig att förstå lite mer.

Under året har jag och mitt arbetslag, tillsammans med tal- och språk-pedagog samt speciallärare, fördjupat oss i olika språkliga svårigheter. Vi började tillsammans med att göra modulen Vad är en språkstörning . Vi träffades vid fyra tillfällen och arbetade med modulens olika delar. Modulen består av både filmer, texter och olika arbetsuppgifter. Jag är glad att vi gjorde den tillsammans med tal- och språk-pedagog och speciallärare, då vi kunde fördjupa oss på ett annat sätt; jag tror inte att vi hade fått samma fördjupning om vi gjort det själva. Nu när vi fick möjligheten att arbeta tillsammans upplevde jag att vi arbetade efter Helen Timperleys modell. Vi ansåg att några av våra elever inte kunde visa sin kunskap till fullo och vi behövde därför lite mer kunskap och färdigheter om hur vi kunde upptäcka dessa kunskaper och möta eleverna på olika sätt.

Fortsätt läsa Lathund för att förstå – hjälp till självhjälp