Etikettarkiv: Matris

Att arbeta med hållbar utveckling

Läroplanen tar på ett flertal punkter upp vikten av att arbeta mot hållbar utveckling.  I både SO som NO finns formuleringar i såväl syfte, centralt innehåll och kunskapskrav där det på olika sätt tas upp miljöaspekter och hållbar utveckling. För mig är detta område ett av de viktigaste vi har att arbeta med.  Därför tycker jag det är viktigt att börja tidigt och låta det ta stort utrymme. Vi började i min etta redan i höstas att arbeta med ett tema som vi kallar ”Skräpets väg”. tavlanFörra veckan var vi färdiga med en tavla med samma namn. Detta var (nästan) slutet på temat, men bara början på våra elevers arbete med och kring hållbar utveckling. Detta tema har handlat om att lägga en grund för arbetet med och mot hållbar utveckling, så att vi succesivt kan gå från konkret till abstrakt. Fortsätt läsa Att arbeta med hållbar utveckling