Etikettarkiv: Mallar

Genrepedagogik och räknehändelser

Jag har med hjälp av mina kollegor under sista året arbetat med att utveckla arbetet med genrepedagogik. Detta har gett bra resultat, både när det gäller motivation och kvalitet, och utvecklat mina elevers skrivande. Jag har främst arbetat med narrativa texter och beskrivande texter och tillsammans med mina kollegor tagit fram ett antal mallar för eleverna att utveckla sitt skrivande i. Genrepedagogikens tanke om att lyfta fram det typiska för olika genrer fick mig att fundera på om man skulle kunna använda detta även i matematiken när eleverna ska skriva räknehändelser. Det jag ofta sett när det är dags att skriva just räknehändelser är att det, framförallt hos de lite svagare eleverna, brister i förmågan att se hur man ska omsätta ett matematiskt uttryck till en händelse eller att utveckla en händelse och på så sätt redovisa sina tankar. Vi har (som jag tidigare nämnt) utvecklat ett antal mallar och jag bestämde mig för att prova att använda en enkel fyrfältsmall för narrativa texter.

gmall

Fortsätt läsa Genrepedagogik och räknehändelser