Etikettarkiv: Litteraturseminarium

Givande litteraturseminarier – det rullar på!

Det pedagogiska utvecklingsarbetet är gynnsamt när kollegialt samarbete sker. Det brittiska institutet EPPI har visat att individuell fortbildning har låg förändringseffekt. Däremot ger det kollegiala lärandet mer resultat. Det finns flertaliga metoder för hur kollegialt kompetensarbete kan ske. Vi på NFU i Svedala har valt en systematik med fortlöpnade litteraturseminarier och dokumentation.

Vår litteraturlista berör bedömning och betygsättning men även andra ingångsvinklar finns med. Förstelärarna på NFU (Kristin, Björn och Lilian) fungerar som samtalsledare i diskussionsgrupper vid våra seminarier. Vi har hittills haft två seminarier (halv studiedag) föregående läsår och ett under höstterminen 2015. Utgångspunkten för vårt arbete är att utifrån vald litteratur

  • raffinera, extrahera,
  • planera implementering
  • genomföra aktivitet
  • notera utkomst
  • reflektera (retro- och prospektivt), utvärdera

Fortsätt läsa Givande litteraturseminarier – det rullar på!