Etikettarkiv: Kollegialt lärande

Fem framgångsfaktorer för lyckad undervisning

Nu närmar sig terminsavslut, skolavslutning och ett efterlängtat sommarlov. Förhoppningsvis får alla lärare tid över för reflektion och utvärdering av terminen innan sommarlovet tar vid. När jag reflekterar över vår termin är det några framgångsfaktorer jag kommer att tänka på:

 • Inkluderande arbete och gemensam struktur på lektioner
 • Högt ställda förväntningar på elever
 • Tydliga kunskapskrav
 • Arbeta nära eleverna
 • Dubbel bemanning på lektionerna

Lyckan är att se elever som mår bra, utvecklas och ständigt lär sig nya saker.  Det ger mig drivkraft och glädje. I denna blogg beskriver jag ett par framgångsfaktorer som har bidragit till hög måluppfyllelse i mina ämnen.
Fortsätt läsa Fem framgångsfaktorer för lyckad undervisning

Lathund för att förstå – hjälp till självhjälp

Semantik, fonologi, pragmatik, syntax, morfologi och språklig medvetenhet. Prosodisk talstörning, utvecklingsförsening av oralmotorik, generell språkförsening, ospecificerad störning av tal- och språkutveckling- ospecificerad. Listan kan göras lång!!!! Snurrar det hos dig lika mycket som hos mig när logopeden börjar förklara? Hur var det nu….? Jag ska försöka förenkla och förklara vad som har hjälp mig att förstå lite mer.

Under året har jag och mitt arbetslag, tillsammans med tal- och språk-pedagog samt speciallärare, fördjupat oss i olika språkliga svårigheter. Vi började tillsammans med att göra modulen Vad är en språkstörning . Vi träffades vid fyra tillfällen och arbetade med modulens olika delar. Modulen består av både filmer, texter och olika arbetsuppgifter. Jag är glad att vi gjorde den tillsammans med tal- och språk-pedagog och speciallärare, då vi kunde fördjupa oss på ett annat sätt; jag tror inte att vi hade fått samma fördjupning om vi gjort det själva. Nu när vi fick möjligheten att arbeta tillsammans upplevde jag att vi arbetade efter Helen Timperleys modell. Vi ansåg att några av våra elever inte kunde visa sin kunskap till fullo och vi behövde därför lite mer kunskap och färdigheter om hur vi kunde upptäcka dessa kunskaper och möta eleverna på olika sätt.

Fortsätt läsa Lathund för att förstå – hjälp till självhjälp

Från F till A – hurra, så bra!

”Från F till A – hurra, så bra! När betygen kommer ska varenda unge vara gla’! ”

Det är ju inte första gången jag skriver om betyg, precis. I flera tidigare inlägg berör jag lärares alldeles speciella uppdrag att med hjälp av någon typ av skala inrama en individs kunskapsinhämtning och -utveckling. Så det hade kanske varit läge att byta till något annat, men tre faktorer (se nedan 1 – 3) lockar mig än en gång att fortsätta på samma tema. Kanske kan det vara bra, för snart är det ju dags för vårterminens betyg. Vilka elever ser fram emot dem, vilka inte?

 1. Den 18 mars 2016 hade vi KU-dag i min kommun Svedala och vi förstelärare på Naverlönnskolan hade åter ansvar att planera dagen på vår skola. Temat var just kollegialt stöd vid bedömning och betygsättning. Läs här gärna först min kollega Ulrika Wulffsbergs senaste inlägg, såvida ni inte redan har gjort det, som handlar om just den dagen.
 2. Nyhetsprogrammet Aktuellt hade den 2 maj ett inslag om det nya betygssystemets (2011) orättvisor, som jag tyckte var intressant och värt att lyfta lite extra här. 
 3. Min skola Naverlönnskolan har nyligen varit i blåsväder p.g.a. fjolårets betygsresultat, vilket hos oss har utlöst en våg av diskussioner just runt betygsättningens olika faktorer och dilemman. Mitt inlägg  kan kanske hjälpa någon att hitta sin väg.

Fortsätt läsa Från F till A – hurra, så bra!

Givande litteraturseminarier – det rullar på!

Det pedagogiska utvecklingsarbetet är gynnsamt när kollegialt samarbete sker. Det brittiska institutet EPPI har visat att individuell fortbildning har låg förändringseffekt. Däremot ger det kollegiala lärandet mer resultat. Det finns flertaliga metoder för hur kollegialt kompetensarbete kan ske. Vi på NFU i Svedala har valt en systematik med fortlöpnade litteraturseminarier och dokumentation.

Vår litteraturlista berör bedömning och betygsättning men även andra ingångsvinklar finns med. Förstelärarna på NFU (Kristin, Björn och Lilian) fungerar som samtalsledare i diskussionsgrupper vid våra seminarier. Vi har hittills haft två seminarier (halv studiedag) föregående läsår och ett under höstterminen 2015. Utgångspunkten för vårt arbete är att utifrån vald litteratur

 • raffinera, extrahera,
 • planera implementering
 • genomföra aktivitet
 • notera utkomst
 • reflektera (retro- och prospektivt), utvärdera

Fortsätt läsa Givande litteraturseminarier – det rullar på!

Vår professionella yrkesroll möter beteendeproblematik

Hur gör vi lärare när vi hamnar i situationer då elever uppvisar beteendesvårigheter? Det är en fråga som dyker upp i olika sammanhang. Att ge råd och stöd till lärare som vill veta hur de ska göra i olika situationer är spännande och inte alltid helt enkelt… Fortsätt läsa Vår professionella yrkesroll möter beteendeproblematik